Preporučujemo aplikaciju za Vaš telefon!     Android iOS

Pretraga vestiPrezentovani rezultati dosadašnjih arheoloških istraživanja Narodnog muzeja u Čačku (FOTO)

post-title
Foto: Infopress


U galeriji Narodnog muzeja u Čačku prezentovani su rezultati arheoloških istraživanja na lokalitetu dvorište muzeja koji su obavljeni u periodu od 28.marta do 15.jula. Istraženo je ukupno 487 m2, dok je u svim ranijim radovima otkriveno 121 m2. U narednom periodu nastaviće se i dalja iskopavanja , a ukupna sredstva koja su opredeljena za istraživanja iznose 6000 000 dinara i izdvojena su iz budžeta grada.

,,Prilikom iskopavanja  na lokalitetu pronađeni su raznovrsni nalazi iz perioda 4. I 5.veka koji pripadaju periodu kasne antike. Otvoreno je do sada šest sondi , od kojih su tri naknadno proširivane radi jasnijeg sagledavanja arheološkog konteksta.  U sondi kraj zdanja Starog načelstva, delimično su otkriveni temelji kasnoantičke građevine, za sada utvrđenih dimenzija 10 x7 m”,  rekla je arheolog Narodnog muzeja u Čaku i rukovodilac istraživanja , Katarina Dmitrović.

Istraživače je iznenadio otkrivanje odbrambenog bedema čija če buduća analiza ukazati na jasnije podatke.

Sagledani rezulati istraživanja ukazuju da se postojeći arheološki lokalitet širi prema severu na površine oko crkvene porte i ulice cara Dušana.  Budući radovi  na istraživanju planiraju se u oktobru u cilju jasnijeg otkrivanja raznih elemenat iz kasnoantičkog perioda.

Neposredni organizator i rukovodilac radova na istraživanju je Narodni muzej u Čačku.Arheološka iskopavanja u muzeju su zaštitnog karaktera i obavljena su na površinama predviđenim za formiranje pasarele. 

Komentari
Vest nema komentara.
Budite prvi koji će komentarisati ovu vest!

Ostavite komentar