Srbija je, odlukom Evropskog suda, preduzeću „M. B. Mak” isplatila 3,29 miliona dinara zbog neispravnih alata za brijače.

Proizvodni pogon FRA Čačak (Foto G. Otašević)

Odlučujući o predmetu „M. B. Mak Čačak” protiv Srbije, Sud za Evropska prava u Strazburu naložio je našoj državi da tom čačanskom preduzeću isplati iznose određene presudama u privrednom sporu pred srpskim sudovima, nastalom još krajem prošlog stoleća. Konačnu presudu je izreklo veće kojem je predsedavao Pere Pastor Vilanova iz Andore, i po tom slovu Srbija je „Maku” platila 3.296.848 dinara na ime glavnice, kamata i sudskih troškova spora u našoj državi, i još 2.000 evra nematerijalne štete.

Raspravljajući po tužbi Fabrike reznog alata iz Čačka radi naplate duga od 77.766 dinara od tuženog „Maka”, i istovremeno dugovanja od 561.595 dinara po tužbi „Maka” protiv FRA, Trgovinski sud u ovom gradu odlučio je, juna 2005, da su oba tužioca u pravu. I ovako to obrazložio…

FRA se 27. marta 1998. ugovorom obavezala da „Maku” u roku od 90 dana izradi četiri alata za proizvodnju plastičnih nožića za brijanje (za rukohvat, nosač, poklopac i zaštitu poklopca) po ceni od 69.000 dinara, i naručilac je istog dana uplatio 20.000 na ime avansa. FRA je poslednji alat isporučila tek posle 12 meseci (15. aprila 1999) ispostavljajući u međuvremenu četiri računa na ukupan iznos od 97.766 dinara, koje „Mak” nije osporio niti vratio. Zato je Trgovinski sud u Čačku, šest godina kasnije, obavezao kupca da fabrici isplati razliku od 77.766 dinara, uz zateznu kamatu.

Opširnije u štampanom izdanju Politike.
Politika, Gvozden Otašević.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here