Ministarka pravde Nela Kuburović najavila je danas uvođenje E-suda najpre u Upravni sud, a potom i u privredne sudove, koji će omogućiti da stranke u postupku praktično više ne moraju uopšte da dolaze u sud.

– Uvođenjem E-suda omogući će se kompletna elektronska razmena, kako prilikom dostavljanja podnesaka tako i prilikom pozivanja stranaka – rekla je Kuburović u Palati Srbije na sastanku sa predsednicima svih sudova u Srbiji koji je organizovao Vrhovni kasacioni sud.

Ona je izrazila uverenje da će ovaj pilot projekat sa Upravnog suda biti proširen i na privredne sudove jer, kako je navela, upravo privredni subjekti raspolažu elektronskim potpisima i već su u tom sistemu daleko odmakli.

Tokom ove godine, kako je rekla, Ministarstvo pravde će raditi i na unapređenju statistike izveštavanja o radu svakog pojedinačnog sudije.

– Tako ćemo na jedan klik imati podatke o radu sudije, a samim tim i sudovi će se rasteretiti obaveze da šalju izveštaje i tabele – navela je Kuburović.

Ona je ukazala i da od prošle godine sudije imaju pristup “na jedan klik” raznim elektronskim evidencijama kao što je MUP-ova evidencija prebivališta, Agenciji za privredne registre, Centru za socijalno osiguranje i dr, što, kako je istakla, služi ubrzavanju sudskog postupka, ali i izvršnog.

Ona je pozvala sve sudove i sudije da što više koriste dostupne elektronske evidencije i mogućnosti, navodeći da ima sudova koji uopšte te mogućnosti nisu koristili.

Ministarka pravde je pohvalila Osnovni sud u Novom Sadu, kao i Drugi i Treći sud u Beogradu kao sudove koji su najviše upotrebljavali ponuđene elektronske mogućnosti koje ubrzavaju sudski postupak i čine ga efikasnijim.
Blic

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here