Čačanski Blackbird u engleskom Jorku na stručnoj edukaciji profesora!

Za školu Blackbird, ovo leto je proteklo u znaku stručnog usavršavanja profesora u gradu Jorku u Engleskoj. Koliko profesora je učestvovalo u ovom programu usavršavanja i zbog čega je on važan za školu?

– U projektu su učestvovali direktor nastave i četiri profesora škole Blackbird. Projekat realizujemo u okviru programa Erasmus +, u kategoriji Mobilnosti obrazovanja odraslih. Za nas učešće u ovom projektu predstavlja jedinstvenu priliku da unapredimo stručna znanja i kvalitet nastave. Pored toga, među ovogodišnjim nosiocima projekata u Srbiji mi smo jedina jezička škola u ovoj kategoriji, što doživljavamo kao poseban uspeh i obavezu.

Kako je boravak u Jorku iskorišćen za stručno usavršavanje?

– Stručno usavršavanje nastavnika odvijalo se u dve oblasti – savremene metodike nastave i korišćenja novih tehnologija u nastavi stranih jezika. Obe ove oblasti su od ključne važnosti za kvalitet nastave, a obuka koju smo prošli će nam omogućiti da ostvarimo znatna unapređenja.

Kada je reč o kvalitetu nastave, šta on tačno podrazumeva?

– Postoji više načina da se meri kvalitet nastave, ali se svi oni baziraju na efikasnosti procesa učenja i usvajanja stranog jezika. Drugim rečima, osnovni cilj kvaliteta nastave jezičke škole jeste da svojim polaznicima omogući efikasan i siguran napredak ka usvajanju stranog jezika.

Kako Blackbird ostvaruje ovaj cilj?

– Jezička škola Blackbird je članica asocijacije YALS i pridruženi član EAQUALS-a, vodećeg tela za standardizaciju kvaliteta jezičkih škola. Članstvo u ovoj asocijaciji podrazumeva akreditaciju programa, kao i aktivno praćenje svetskih standarda nastave. Pored toga, koristimo interne parametre učinka, kao na primer statistike učinka naših polaznika na međunarodnim ispitima i druge, na osnovu kojih sprovodimo stalno unapređenje organizacije i sadržaja nastave. Stručno usavršavanje zaposlenih je takođe jedan od segmenata kome posvećujemo apsolutnu pažnju.

Da li to znači da će Blackbird učestvovati u sličnim projektima u budućnosti?

– U ovom trenutku, najviše vremena i pažnje posvećujemo projektu koji trenutno realizujemo. Boravak u Jorku i program usavršavanja u našoj partnerskoj organizaciji York Associates je samo jedna faza ukupnog projekta, koji traje godinu dana. U predstojećim mesecima radićemo na primeni stečenih znanja u planiranju i izvođenju nastave, kao i na diseminaciji iskustava kroz radionice, prezentacije i manje projekte. S obzirom na ukupan pozitivan utisak, sigurno je da je ovo samo prvi u nizu ovakvih projekata koje ćemo realizovati u budućnosti.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here