Politička stranka ” Stranka Rusa Srbije” je organizacija gradjana nacionalne manjine kao i svih gradjana Republike Srbije, bez obzira na rasnu, versku ili nacionalnu pripadnost, koji su slobodno i dobrovoljno udruženi osnovali stranku,a radi ostvarivanja politickih ciljeva, demokratskim oblikovanjem volje gradjana kroz ucesće na izborima.

Svojim radom i politickim delovanjem na politickoj sceni u Čačku, posebno i prevashodno bice usmerena na predstavljanje i zastupanja interesa ruske nacionalne manjine u Čačku i zaštitu i unapredjenje prava kako ruske tako i pomoc svim nacionlnim manjinama i socijalno ugroženim licima u skladu sa Ustavom ,zakonima i medjunarodnim standardima !

Poseban cilj je takodje da predstavimo problematiku izbeglih i raseljenih lica u Čačku jer je najveći broj izbeglica “nestao” iz evidencije tako sto su postali gradjani Čačka,njihovi psihosocijalni,ekonomski i drugi problemi ostali su nepromenjeni.

Takodje zalagacemo se za prava svakog gradjanina Čačka-Srbije da slobodno iskazuju svoju politicku,kulturnu i svaku drugu naklonost prema Ruskoj Federaciji kao državi i odnos prema Ruskom narodu .

Pozivamo sve gradjane Cacka da svojim glasom podrže našu manjinsku stranku ,kojoj nije iskljucivo samo cilj osvajanje vlasti vec da drustvo kome mi tezimo bude slobodno i pravedno, a to je drustvo koje koje pruza politicke mogucnosti svakom gradjanu da svojim radom,talentom i slobodnom inicijativom,stvori sebi pozeljne uslove zivota .
“GLAS ZA SPAS”

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here