POSLODAVAC: „STAX TECHNOLOGIES“ DOO

ADRESA: Konjevići bb,Čačak
Telefon: 060/ 800-93-24
E-mail: hr@staxtechnologies.com
Lice za kontakt: ANA SENOVIĆ

Naziv posla: METALOGLODAČ
Broj traženih izvršilaca: 3 (tri)

Obrazovanje: III ili IV stepen stručne spreme, mašinskog smera
Radno iskustvo: obavezno 6 meseci, na navedenim poslovima
Posebna znanja i veštine: vozačka dozvola „B“ kategorije
Vrsta zaposlenja: određeno vreme
Mesto rada: Konjevići , Čačak

Naziv posla: METALOSTRUGAR
Broj traženih izvršilaca: 2 (dva)

Obrazovanje: III ili IV stepen stručne spreme, mašinskog smera
Radno iskustvo: obavezno 6 meseci, na navedenim poslovima
Posebna znanja i veštine: vozačka dozvola „B“ kategorije
Vrsta zaposlenja: određeno vreme
Mesto rada: Konjevići , Čačak

Trajanje konkursa: 02.02.2021. godine

POSLODAVAC: KOMPANIJA „SLOBODA“ A.D.
ADRESA: Ratka Mitrovića bb, 32000 Čačak

 1. Naziv posla: PLANER PROIZVODNJE
  Broj traženih izvršilaca: 1 (jedan)

Obrazovanje: master inženjer mašinstva – da imaju završene master studije (300 ESPB); da su osnovne akademske studije završili iz oblasti mašinstva
Radno iskustvo: nebitno
Vrsta zaposlenja: na određeno vreme u trajanju od 6 meseci, sa mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vreme
Ostali uslovi: da su državljani Republike Srbije; da nisu osuđivani i da se protiv njih ne vodi krivični postupak
Mesto rada: Čačak

 1. Naziv posla: PLANER MATERIJALA
  Broj traženih izvršilaca: 1 (jedan)

Obrazovanje: master inženjer mašinstva ili master inženjer tehnologije – da imaju završene master studije (300 ESPB); da su osnovne akademske studije završili iz oblasti mašinstva ili metalurgije
Radno iskustvo: nebitno
Vrsta zaposlenja: na određeno vreme u trajanju od 6 meseci, sa mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vreme
Ostali uslovi: da su državljani Republike Srbije; da nisu osuđivani i da se protiv njih ne vodi krivični postupak
Mesto rada: Čačak

 1. Naziv posla: POGONSKI TEHNOLOG OBRADE REZANJEM
  Broj traženih izvršilaca: 2 (dva)

Obrazovanje: master inženjer mašinstva – da imaju završene master studije (300 ESPB); da su osnovne akademske studije završili iz oblasti mašinstva
Radno iskustvo: nebitno
Vrsta zaposlenja: na određeno vreme u trajanju od 6 meseci, sa mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vreme
Ostali uslovi: da su državljani Republike Srbije; da nisu osuđivani i da se protiv njih ne vodi krivični postupak
Mesto rada: Čačak

ZA SVA RADNA MESTA:

Kandidati koji se jave na oglas uz molbu i biografiju-CV, dužni su da dostave sledeće dokaze:

 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi (osnovnim i master studijama),
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uverenje o državljanstvu,
 • dokaz da nisu osuđivani,
 • dokaz da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

Oglas je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u listu „Poslovi“ (biće objavljeno 27.01.2021.)
Molbe sa traženim dokazima dostaviti na adresu: Kompanija „Sloboda“ AD Čačak, RJ „Pravni i kadrovski poslovi“, Ratka Mitrovića bb.32000 Čačak
Nepotpune i neblagovremene molbe neće se razmatrati.
Lice za kontakt: direktor Direkcije mr Draško Milosavljević,
tel:064/877-92-83

Trajanje konkursa: do 11.02.2021. godine

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here