Preporučujemo aplikaciju za Vaš telefon!     Android iOS

Pretraga vestiIvanjica planira da potpuno preuredi centar naselja Prilike - Gradiće se novi trg, dečja igrališta, tribine, parking... (FOTO)

post-title
Foto: Agencija za projektovanje Forma in


Opštinska uprava Ivanjice oglasila javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju i parterno uređenje centra Prilika. Zamisao je da se preuredi celokupan centar Prilika koji će uključiti i novi vrtić čije se otvaranje najavljuje.

 
- Investitor planira da uređenjem ovog prostora i izgradnjom novih objekata omogući inicijalni razvoj ovog centralnog mesta u naselju, sa akcentom na zadovoljenje potreba dece i mladih, orijentišući se pritom na ostale javne namene koje su prisutne u neposrednom okruženju i čiji će se status rešavati u nekoj od narednih faza - navodi se u projektu.
 
Postojeći objekti i površine u okviru zone koju razrađuje ovaj projekat su većim delom sportsko-rekreativne namene. Deo prostora se koristi za trgovinsko-komercijalne usluge privremenog tipa, kao i za potrebe mirujućeg saobraćaja. Ovim projektom je, a u skladu sa projektnim zadatkom investitora, izvršen novi razmeštaj ovih namena kao i prostorno i funkcionalno upotpunjavanje istih novim sportskim, školskim, kulturnim i ostalim sadržajima.
 
(Foto: Agencija za projektovanje Forma in)
U okviru lokacije investitor je planirao: izgradnju multifunkcionalnog objekta za potrebe sporta i kulture, rekonstrukciju postojećeg fudbalskog igrališta i postojećeg rukometnog i odbojkaškog igrališta, kao i izgradnju dečjih igrališta za potrebe predškolske ustanove, škole i naselja, novih pomoćnih tribina, javnog parkinga i centralnog trga.
 
Takođe je predviđeno izdvajanje zemljišta za planirane ulice i rešeno pitanje stare autobuske stanice uvođenjem autobuskih stajališta u zoni gradske saobraćajnice (državnog puta).
 
Multifunkcionalni objekat, spratnosti P+1 je novi objekat čija bruto zauzeta površina iznosi 362 m2. Ovaj objekat je samostalna celina koja u sebi sadrži dve glavne funkcije: sportsku (prostorije za potrebe grupnih sportova i njima odgovarajuće tribine za gledaoce i navijače) i kulturnu (javni deo sa binom za kulturne manifestacije). Uz njih su projektovane zajedničke sanitarne prostorije za javne potrebe.
 
(Foto: Agencija za projektovanje Forma in)
Fudbalsko igralište je postojeće igralište čije se dimenzije i položaj zadržavaju. Severozapadna strana oko igrališta je ograđena metalnom transparentnom ogradom čija je pozicija takođe zadržana. Korisni prostor oko spoljnjih linija igrališta je sveden na 2 metra sa svih strana te se sa jugoistoka otvorio slobodan prostor za potrebno parkiranje uz novoplaniranu ulicu.
 
Rukometno i odbojkaško igralište, dodatno opremljeni koševima za basket su postojeći i predviđeni su za rekonstrukciju. Od dela odbojkaškog terena i zelene površine ka fudbalskom igralištu izuzima se površina za dodatne tribine i ograđeno dečje igralište za potrebe predškolske ustanove "Bajka". Ostatak se rekonstruiše.
 
Projektom su planirana dva nova igrališta: jedno je zatvoreno u smislu da postoji bezbednosna ograda oko njega i da se po potrebi može zaključavati. Ono je namenjeno deci mlađeg vrtićkog uzrasta, odnosno za potrebe novog depadansa vrtića. Drugo igralište je otvoreno, slobodno , sa urbanom opremom prilagođenom nešto starijoj deci. Površina ovog igrališta je promenljiva, u zavisnosti od projektovanog oblika, ali je minimum 200 m2.
 
 
(Foto: Agencija za projektovanje Forma in)
Pomoćne tribine su projektovane kao armirano-betonska konstrukcija sastavljena od obraznih nosača koji nose podnu konstrukciju tribina dok je prostor ispod njih tribina slobodan i može se koristiti kao nadstrešnica za potrebe ograđenog dečjeg igrališta.
 
Javni parking sa 25 mesta za automobile i dva mesta za autobuse isprojektovan je u ulaznoj zoni sportskog kompleksa. Pristup parkingu je sa novoplanirane ulice koja delom već postoji izgrađena na terenu ali je neadekvatne širine i bez završnog kolovoznog zastora. Površina parkiga sa saobraćajnicom iznosi 770 m2. Pored ovog parkinga, uz novoprojektovanu ulicu sa jugoistočne strane fudbalskog igrališta, formirano je još 25 parking mesta za automobile. Ova površina je 312 0m2.
 
(Foto: Agencija za projektovanje Forma in)
Centralni trg će se nalaziti u neposrednoj blizini svih javnih funkcija u naselju. Deo trga je predviđen kao otvoreni prostor za pešake, a deo kao parkovska površina. Površina prostora trga je oko 1.400 m2.
 
Projekat je izradila Agencija za projektovanje Forma in iz Arilja, a javna prezentacija traje do 24. maja.
Komentari
Vest nema komentara.
Budite prvi koji će komentarisati ovu vest!

Ostavite komentar