Saopštenje Saveta za borbu protiv korupcije Povereništva Opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Lučanima

Savet za borbu protiv korupcije SNS u Lučanima podneo je Agenciji za borbu protiv korupcije inicijativu za utvrđivanje sukoba interesa Ivice Vukićevića odbornika GG Jedan tim u SO Lučani koji je istovremeno i predsednik Saveta Mesne zajednice Guča i zatražio od još dva odbornika, iz vladajućih SNS i SPS, da se povuku sa funkcije predsednika i člana saveta mesne zajednice.

Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije (čl.2.) propisano je da javna funkcija je i funkcija u organima jedinice lokalne samouprave, organima javnih preduzeća i privrednih društava, ustanova i drugih organizacija čiji je osnivač i jedinica lokalne samouprave, a podrazumeva ovlašćenja rukovođenja, odlučivanja, odnosno donošenja opštih ili pojedinačnih akata.

Imajući u vidu da mesne zajednice nisu jedinice lokalne samouprave, već oblik mesne samouprave, vršenje funkcija u mesnim zajednicama ne smatra se javnom funkcijom u smislu navedene zakonske odredbe, već se smatra obavljanjem drugog posla.

Odbornik skupštine opštine ne može istovremeno da bude predsednik, odnosno član saveta mesne zajednice koje su osnovane na teritoriji iste opštine, jer je to u suprotnosti sa obavezom funkcionera propisanom odredbama čl. 27. st. 2. i 3. Zakona o Agenciji, na osnovu kojih je funkcioner dužan da stvara i održava poverenje građana u savesno i odgovorno vršenje javne funkcije i da izbegava stvaranje odnosa zavisnosti prema licu koje bi moglo da utiče na njegovu nepristrasnost u vršenju javne funkcije.

Odredbama čl. 28. st. 1. i 2. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS”, br. 129/07, 83/14-dr. zakon i 101/16-dr. zakon) propisano je da je skupština opštine najviši organ opštine koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti i da skupštinu opštine čine odbornici, dok je čl. 32. st. 1. tač. 2. istog zakona propisano da skupština opštine donosi budžet i završni račun opštine.

Odredbom čl. 72. istog zakona, pored ostalog, propisano je da se radi zadovoljavanja potreba i interesa lokalnog stanovništva u selima osnivaju mesne zajednice i drugi oblici mesne samouprave, i da se mesne zajednice i drugi oblici mesne samouprave mogu obrazovati i u gradskim naseljima (kvart, četvrt, rejon i sl).

Odredbama čl. 73, 75. i 77. st. 1. navedenog zakona propisano je da skupština opštine, odlučuje o obrazovanju, području za koje se obrazuje, i ukidanju mesnih zajednica, da se sredstva za rad mesne zajednice obezbeđuju, pored ostalog, iz sredstava utvrđenih odlukom o budžetu opštine, da mesna zajednica donosi finansijski plan na koji saglasnost daje nadležni organ opštine i da se odlukom skupštine opštine može svim ili pojedinim mesnim zajednicama poveriti vršenje određenih poslova iz nadležnosti opštine, uz obezbeđivanje za to potrebnih sredstava.

Iz navedenog proizlazi da između javne funkcije odbornika skupštine opštine i obavljanja posla predsednika – člana saveta mesne zajednice osnovane na teritoriji iste opštine postoji odnos zavisnosti koji bi mogao da utiče na nepristrasnost funkcionera u vršenju javne funkcije. Ovo stoga što isto lice kao predsednik – član saveta mesne zajednice donosi finansijski plan, odnosno učestvuje u donošenju istog kao predsednik – član saveta mesne zajednice, a zatim kao odbornik u skupštini iste opštine učestvuje i stara se o donošenju odluka i drugih akata skupštine opštine u vezi sa radom te mesne zajednice, što je u suprotnosti sa odredbama čl. 27. st. 2. i 3. Zakona o Agenciji, zbog čega smo pokrenuli inicijativu za utvrđivanje sukoba interesa.

Savet za borbu protiv korupcije SNS ispitaće da li se u sukobu ineresa nalazi još neko od odbornika Skupštine opštine Lučani, a pre svega predsednik FK „Dragačevo“ Guča i drugih koji se finansiraju i iz budžeta opštine Lučani.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here