Učestalo nasilje nad ženama

Bez elektirčne energije u Prislonici