Pilot projekat eProsveta koji se od septembra primenjuje u 200 osnovnih i srednjih škola, već tokom prvog polugodišta dao je izuzetne rezultate, saopštilo je danas Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Od svih servisa eProsvete najvažniji rezultati postignuti su u primeni eDnevnika.

Primenom elektronske evidencije vreme koje nastavnici troše na administraciju smanjeno je za više od 50 odsto, dok su digitalne kompetencije nastavnika podignute za jedan nivo.

To što sistem eDnevnika prati napredak svakog učenika i obaveštava razrednog starešinu, direktora i pedagoga kada se učenik približi alarmantnim granicama u broju izostanaka, uticalo je da broj izostanaka bude prepolovljen u odnosu na prvo polugodište prošle godine.

Takođe, prijave za neadekvatno ocenjivanje su svedene na minimum, tačnije u svim školama u kojima se servis u potpunosti primenjuje, upućena je samo jedna prijava za neadekvatno ocenjivanje, dok ih je prošle godine bilo čak 12.

Na smanjenje broja prijava uticalo je to što nastavnik, osim ocene upisuje i šta je učenik odgovarao i šta bi trebalo da uradi kako bi tu ocenu unapredio.

Imajući u vidu da se u eDnevniku tokom jednog nastavnog dana mogu uneti samo dve ocene za istog učenika, poštuje se zakonska norma da učenici mogu biti pitani samo iz dva predmeta u jednom danu.

Od početka školske 2017/18. godine Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja intenzivno je radilo na unapređenju tehničkih uslova u školama i obukama nastavnika kako bi u servise eProsvete, a prevashodno u projekat esDnevnika bile uključene sve škole koje su pokazale interesovanje.

Novina je i to što će u drugom polugodištu ove školske godine i roditelji imati pristup elektronskoj evidenciji, naravno, isključivo podacima za svoje dete.
Mondo

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here