Trenutni podaci automatske meteorološke stanice Fakulteta tehničkih nauka u Čačku, koja je instalirana u dvorištu Instituta za voćarstvo, dostupni su od decembra 2017. godine na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije kao i grafički prikaz za izabrani period od 24 sata, 48 sati i 7 dana http://www.hidmet.gov.rs/ciril/osmotreni/cacak.php.

Dostupnost meteoroloških podataka veoma je značajna ne samo za potrebe proučavanja vremena i klime, već i za naučna istraživanja u mnogim oblastima koja su od značaja za sve grane ljudske delatnosti. Obezbeđivanjem ovakivih podataka realizovaće se vremenske prognoze koje će korisnicima omogućiti da se predvide buduće promene u našem okruženju.

U okviru saradnje Fakulteta tehničkih nauka u Čačku i Fakulteta za inženjerstvo i zaštitu životne sredine Univerziteta u Breši kroz aktivnosti na međunarodnom projektu HYMEUR (Hydrometeorological Modelling for Environmental quality control) izvršena je nabavka i instalacija ove savremene MicroStep automatske meteorološke stanice, koja služi za merenje 10 meteoroloških parametara. Akvizicija podataka sa senzora za merenje brzine i pravca vetra, temperature i relativne vlažnost vazduha, atmosferskog pritiska, količine padavina, visine snežnog pokrivača i globalnog sunčevog zračenja vrši se u realnom vremenu, a dobijeni podaci se bežičnom komunikacijom istovremeno prenose u baze podataka na FTN i RHMZ.

Automatska meteorološka stanica nabavljena je zahvaljujući donaciji HYMEUR projekta, u vrednosti od 2,4 miliona dinara, u okviru programa razmene znanja KEP Italy koji je kofinansiran od strane Fonda Centralno evropske inicijative i Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here