Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pokrenulo je projekat Informacioni sistem koji se zove E-ZUP. Opština Gornji Milanovac početkom godine ušla u ovaj informacioni sistem E-ZUP i počela sa sprovođenjem ovog sistema. E ZUP podrazumeva lakšu i efikasniju razmenu podataka o ličnosti po službenoj dužnosti između državnih organa i organa jedinica lokalne samouprave. Ovaj način prikupljanja podataka je najbrži i najjeftiniji.

Prošle godina na snagu je stupio Zakon o opštem upravnom postupku prema kome se po službenoj dužnosti prikupljaju podaci o ličnosti. Prema rečima načelnika Opštinske uprave Gornji Milanovac, Aleksandra Jevtovića zakon predviđa tri načina prikupljanja podataka o ličnosti: „Prvi način je kroz informacioni sistem E-ZUP, drugi način je da stranka podnese zahtev nadležnom organu za dostavljanje informacija koje sadrže podatke o ličnosti i treći vid prikupljanja podataka je da onaj ko vodi upravni postupak ode u državni organ i ličnim uvidom prikupi podatke o ličnosti. Podaci o ličnosti su zaštićeni zakonom i nije svaki službenik u mogućnosti da pristupi tim podacima. Podatke može da prikupi samo onaj službenik koji vodi konkretan upravni postupak i to samo podatke koji su mu neophodni za vođenje tog postupka. Mi kao lokalna samouprava omogućili smo da podatke koje vodimo o građanima, u najvećem broju slučajeva to su matične knjige, stavimo na raspolaganje državnim organima i ostalim jedinicama lokalne samouprave.“

Načelnik opštinske uprave je rekao da je i Opština dobila dozvolu od šest organa da koristi podatke kojima raspolažu ti organi u vođenju upravnih postupaka koji se vode pred Opštinskom upravom Gornji Milanovac:“ Organi sa republičkog nivoa koji su uključeni u ovaj informacioni sistem su Poreska uprava, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Nacionalna služba za zapošljavanje i obavezno socijalno osiguranje. Ono što u narednom periodu čekamo, a mnogo je značajno za vođenje upravnih postupaka je uključenje i Službe za katastar nepokretnosti. Kada Katastar bude uključen, podnećemo zahtev da dobijemo pristup i njihovim podacima. “

Ovakav način prikupljanja podataka znatno olakšava i ubrzava samu proceduru vođenja upravnih postupaka:“ Pre uključivanja u informacioni sistem E-ZUP prikupljanje podataka trajalo je i do 15 dana. Međutim, uključivanjem u ovaj sistem, mi te podatke dobijamo odmah. Službenik koji vodi upravni postupak, u zavisnosti koji podaci mu trebaju, pristupi sistemu E-ZUP i odmah dobije traženi podatak. Jako je značajno istaći da ne postoji mogućnost zloupotrebe podataka. Tačno se zna koji je službenik, u kom momentu i zbog čega je uzeo određen podatak. Takođe, neophodno je da stranka dozvoli Opštinskoj upravi da po službenoj dužnosti prikuplja podatke od drugih državnih organa potpisujući izjavu kojom se daje saglasnost za prikupljanje podataka.“

Prikupljanjem podataka o ličnosti preko informacionog sistem E-ZUP stranka nije opterećena nikakvim troškovima, ne plaća nikakve takse niti naknade.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here