Povodom izgradnje potpornog zida na Lozničkom putu Grupa građana „Dr Aleksandar Radojević“ postavlja pitanja za vršioce vlasti u Čačku:

– Zašto u planu i programu za 2018. godinu JP Gradac nema investicije: izgradnja potpornog zida na Lozničkom putu i da li je to višestruko kršenje zakona odgovornog lica ovog javnog preduzeća? Da li će grad Čačak izvršiti kontrolu trošenja sredtava u ovom javnom preduzeću?

– Kako je moguće da u gradu Čačku, u kome predstavnici lokalne samouprave insistiraju na poštovanju zakona od strane građana javno preduzeće čiji je osnivač grad Čačak bez svih zakonom propisanih pravila gradi „tetkin potporni zid“? Zakon propisuje da dozvolu za gradnju betonske ograde investitor mora da poseduje, a o dozvoli za potporni zid je izlišno govoriti.

– Sa koje pozicije će se platiti i po kojoj javnoj nabavci (očigledno je da izgradnja ovog objekta podleže zakonu o javnim nabavkama) izgradnja ovog potpornog zida?

– Zašto građevinska inspekcija nakon primljene prijave 1.februara nije odmah izašla na teren, već 7 dana nakon primljene prijave, kada su radovi na objektu već završeni? Zašto su meštani uzalud se nadajući, samo gledali inspektore kako 7 dana prolaze kolima pored gradilišta?

– Da li se potporni zid nalazi na gradskom građevinskom zemljištu ili na privatnoj parceli?

– Da li je izgradnjom ovog potpornog zida ionako uzak Loznički put dodatno sužen, i tako došlo do ugrožavanja bezbednosti i vozača i pešaka?

-Da li će Skupština grada Čačka, kao najviši organ grada raspravljati o ovoj pričinjenoj šteti građanima, i da li će gradonačelnik ispuniti obećanje dato javnosti da će svako ko bude prekršio zakon za to i snositi odgovornost?

Većinu ovih pitanja već smo potražili od JP Gradac po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Takođe, ova pitanja ćemo uputiti i pomoćniku gradonačelnika za oblast mesne samouprave i infrastrukture gospodinu Milanu Bojoviću.

Obzirom da je inspektor Igor Krivokapić, koji je izlazio na gradilište, potvrdio da je zakon prekršen povodom izgradnje ovog objekta, odbornička grupa „Za napredniji Čačak“ će zahtevati smenu direktora Dragana Vukajlovića u Skupštini grada Čačka.

Vreme je da odbornici koji su predstavnici naroda stanu u odbranu zakona od strane onih koji misle: „Država- to sam ja“. Kuda bi nas odvelo kada bismo tetkama o trošku građana ispunjavali želje?

Koliko je odbornika u Skupštini grada Čačka suštinski na strani građana, videćemo već na sledećoj sednici Skupštine grada Čačka.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here