Za četvrtak 22. mart sazvana je 20. sednica Skupštine grada Čačka. Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

– Predlog Odluke o poveravanju TV prenosa sednica Skupštine u 2018. godini
– Predlog Odluke o verifikaciji mandata novoizabranom odborniku
– Izveštaj o poslovanju ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2017. godinu
– Izveštaj o radu Centra za socijalni rad grada Čačka za 2017. godinu
– Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Duboko“ Užice za 2018. godinu
– Predlog Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije grada Čačka za 2018. godinu
– Predlog Odluke o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2018. godini
– Predlog Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica, povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji i migranata u potrebi bez utvrđenog statusa i tražilaca azila na teritoriji grada Čačka za period od 2018 – 2021. godine
– Predlog Odluke o izmenama Odluke o dodatnoj finansijskoj podršci porodici sa decom
– Predlog Plana detaljne regulacije za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za potrebe banje Gornja Trepča i delove naselja Gornja i Donja Trepča
– Predlog Plana detaljne regulacije „Preljina – Konjevići“
– Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije „Industrijska zona-Konjevići“
– Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije dela naselja Prijevor uz reku Zapadnu Moravu
– Predlog Odluke o dopuni odluke o određivanju autobuskih stajališta za javni linijski gradski i prigradski prevoz putnika
– Predlog Rešenja o razmeni nepokretnosti sa preduzećem „Autoprevoz“ doo Čačak
– Predlog Rešenja o razmeni nepokretnosti sa preduzećima „Unipromet“ doo Čačak i „Vibet“ doo Čačak
– Predlog Rešenja o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „Vodovod“ Čačak
– Predlog Rešenja o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Čačak
– Predlog Zaključka o sprovođenju novog konkursa za izbor direktora JKP „Moravac“ Mrčajevci
– Predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca „Moravac“ Mrčajevci
– Predlog teksta javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca „Moravac“ Mrčajevci
– Predlog Plana rada Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka za 2018. godinu
– Predlog Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Čačka za 2017. godinu
– Predlog Rešenja o davanju prethodne saglasnosti osnivačima bokserskog kluba da naziv kluba može da sadrži naziv grada Čačka
– Predlog Odluke o prihvatanju inicijative za donošenje odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Trbušani i Predlog Zaključka o pripremi Nacrta odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Trbušani
– Predlozi Komisije za kadrove i mandatno imunitetska pitanja

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here