Umesto poslednjeg penzionerskog čeka, penzioneri u Srbiji za dokazivanje svog statusa ubuduće će koristiti penzionerske kartice Fonda PIO i to uz ličnu kartu ili pasoš. Na taj način biće zaštićeni njihovi lični podaci, koji su pre bili vidljivi i dostupni velikom broju ljudi, pa je postojala mogućnost zloupotrebe.

foto: fond PIO/RAS Srbija

– Jedan od glavnih razloga za uvođenje Penzionerske kartice je zaštita ličnih podataka korisnika, jer se do sada status penzionera dokazivao penzijskim čekom, odnosno izveštajem o penziji, rešenjem o ostvarenom pravu ili posebnom potvrdom o korišćenju prava, a na ovim dokumentima se nalaze lični podaci o penzioneru koji su vidljivi i dostupni velikom broju lica. Korišćenjem penzionerskih kartica korisnici će jednostavnije i bezbednije dokazivati svoj status i koristiti pogodnosti koje im status penzionera omogućuje, a da pri tom potpuno zaštite lične podatke – kažu za “Blic” u Fondu PIO.

Više ne mora da se ide u filijalu ili banku po ček ili potvrdu

Osim toga, penzioneri su morali da često idu u filijale Fonda ili u poslovnu banku preko koje primaju penziju da bi obezbedili izveštaj korisniku, penzijski ček ili potvrdu da su penzioner, kako bi u određenim situacijama mogli da dokažu svoj status. Uz pomoć penzionerskih kartica će svoj status dokazivati mnogo konformnije, bezbednije i jednostavnije, ističu u Fondu PIO. Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, su jedina institucija koja, u skladu sa zakonom, raspolaže bazom podataka o penzionerima i garantuje za tačnost statusa koji se potvrđuje penzionerskom karticom.

foto: fond PIO/RAS Srbija

Kartica dovoljna za dokazivanje statusa

– Društveno odgovorne kompanije koje svojom poslovnom politikom predviđaju određene pogodnosti i popuste za penzionere, moćiće da im prihvataju penzionersku karticu za dokazivanje statusa, bez insistiranja na penzijskom čeku, kakva je dosadašnja praksa. Na nekoliko načina penzionerske kartice su sistemski zaštićene od zloupotrebe i falsifikovanja, a garant tačnosti podatka na kartici je Fond PIO. Iz iskustva drugih država, koje imaju gotovo identičan dokument za dokazivanje statusa penzionera, znamo da ćemo na ovaj način doprineti određenom komoditetu i bezbednosti svih naših korisnika, na istovetan način – ukazuju u Fondu.

Ko ima pravo na karticu?

Svi penzioneri, potom korisnici naknade po osnovu druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti, kao i invalidna deca – korisnici privremene naknade. Pravo na Penzionersku karticu imaju i korisnici prava sa prebivalištem van teritorije Republike Srbije, a mogu ga ostvariti podnošenjem zahteva organizacionoj jedinici Fonda koja vrši isplatu. Kartice se sukcesivno izrađuju za postojeće korisnike prava, a dinamika njihove štampe je utvrđena prema opštinama. Podela je počela u februaru, potom je nastavljena u martu, zatim ovog meseca, odnosno nije oročena. Penzioneri nisu limitirani datumima preuzimanja svojih kartica, mogu da ih preuzmu kada to njima odgovara.
Blic

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here