POSLODAVAC: PRIVREDNO DRUŠTVO DOO „NOVE IDEJE“
ADRESA: 32000 Čačak, Dragoslava Bojića br. 115
Telefon: 032/559-0560, 060/027-8383
E-mail: office@noveideje.rs
Lice za kontakt: Dejan Ignjović

Naziv posla: STRUČNI SARADNIK ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU
Broj traženih izvršilaca: 1 (jedan)

Obrazovanje: visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka, prirodno-matematičkih nauka ili medicinskih nauka;
Radno iskustvo: najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, od momenta sticanja potrebnog obrazovanja i polaganja potrebnog stručnog ispita
Vrsta zaposlenja: na neodređeno vreme
Mesto rada: Čačak
Ostali uslovi: položen stručni ispit za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, poznavanje rada na računaru, poznavanje engleskog jezika, izražene komunikacijske sposobnosti

Opis poslova:
• sprovodi postupak procene rizika;
• vrši kontrolu i daje savete poslodavcu u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, opasnih materija i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;
• učestvuje u opremanju i uređivanju radnog mesta u cilju obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada;
• organizuje preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline;
• organizuje preventivne i periodične preglede i proveru opreme za rad;
• predlaže mere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnom mestu sa povećanim rizikom;
• svakodnevno prati i kontroliše primenu mera za bezbednost i zdravlje kod poslodavca;
• prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima, kao i bolestima u vezi sa radom, učestvuje u utvrđivanju njihovih uzroka, i priprema izveštaje sa predlozima i merama za njihovo otklanjanje;
• priprema i sprovodi osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad;
• priprema uputstva za bezbedan rad i kontroliše njihovu primenu;
• zabranjuje rad na radnom mestu ili upotrebu sredstava za rad, u slučaju kada utvrdi neposrednu opasnost po život ili zdravlje zaposlenog;
• sarađuje i koordinira rad sa službom medicine rada po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
• kontinuirano usavršava znanja u oblasti bezbednpsti i zdravlja na radu;
• kao stručno lice obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu kod drugog poslodavca na osnovu zaključenog ugovora.

Prijave na konkurs sa motivacionim pismom, biografijom i dokazom o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti na e-mail: office@noveideje.rs
Trajanje konkursa: 16. 5. 2018.

POSLODAVAC: „ČUKANOVIĆ“ SZR
ADRESA: PRIDVORIČKI PUT 39, BELjINA,ČAČAK
Telefon: 066/362-073
E-mail: cukanovic@gmail.com
Lice za kontakt: DUŠAN MILEVIĆ

Naziv posla: OPERATER U MAŠINSKOJ OBRADI
Broj traženih izvršilaca: 3 (tri)

Opis posla: radnik u mašinskoj obradi
Obrazovanje:III ili IV SSS mašinske struke (strugar,glodač,bravar)
Radno iskustvo: bez obzira na radno iskustvo
Vrsta zaposlenja: na neodređeno vreme
Mesto rada: Čačak
Trajanje konkursa: 15. 5. 2018.

POSLODAVAC: “AGROFIELD” DOO ČAČAK
ADRESA: Ljubić polje br.6
Telefon: 032/357-100
E-mail: agrosun@eunet.rs
Lice za kontakt: Aleksandar Jeremić

Naziv posla: PRODAVAC U PRODAVNICI HRANE ZA ŽIVOTINjE
Broj traženih izvršilaca: 1 (jedan)

Opis posla: prodavac u prodavnici hrane za životinje
Obrazovanje: III ili IV stepen stručne spreme bez obzira na zanimanje
Radno iskustvo: bez obzira na radno isksutvo
Vrsta zaposlenja: na određeno vreme – probni rad 1 mesec uz mogućnost zasnivanja stalnog radnog odnosa
Mesto rada: Ljubić, Čačak
Zainteresovani kandidati treba da se jave AleksandruJeremić na tel:
032/357-100 ili da dođu direktno u prostorije poslodavca svakog radnog dana od 8h do 15h – Ljubić polje br. 6
Trajanje konkursa: do 30. 4. 2018.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here