Od 1. januara iduće godine građani će sve poreske obaveze moći da plate preko internet-portala. Jednim klikom svaki žitelj će imati uvid u svoje obaveze po pitanju imovine u našoj zemlji.

Svi porezi koje građani plaćaju biće uskoro objedinjeni na jednom mestu. Internet -portal, koji bi u potpunosti trebalo da zaživi od 1. januara iduće godine, omogućiće uvid građanima u sva poreska dugovanja i istovremeno, pružiti mogućnost da se “jednim klikom” ovi dugovi plate.

Na u utorak održanom sastanku Kancelarije za informacione tehnologije i e-upravu sa predstavnicima gradova i opština, predstavljen je ovaj jedinstveni informacioni sistem lokalnih poreskih administracija koji bi u potpunosti trebalo da zaživi od 1. januara 2019. godine.

Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i e-upravu, podsetio je da je izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji predviđeno da upravo Kancelarija uspostavi ovaj jedinstveni sistem i da je rok da lokalne poreske administracije u potpunosti pređu u rad u ovom sistemu 31. decembra ove godine.

– Taj sistem treba da donese značajna olakšanja, pre svega građanima – istakao je Jovanović. – Ideja je da građani na jedan klik preko jednog portala imaju uvid u stanje svih svojih poreskih obaveza na teritoriji cele Srbije, ali i da drugi državni registri i organi mogu da koriste ove informacije iz ovog registra.

Građani bi, kada zaživi novi informacioni sistem, jednostavnim unosom svog jedinstvenog matičnog broja – JMBG, mogli da vide sve svoje poreske obaveze na teritoriji cele Srbije. Na primer, jednim klikom svaki građanin će moći da ima uvid u sve svoje poreske obaveze po pitanju imovine u Srbiji kao i mogućnost da sa jednog mesta i izmiri porez elektronskim putem.

– Uvođenjem jedinstvenog informacionog sistema će se olakšati vođenje podataka koji su od značaja za utvrđivanje poreza na imovinu i drugih izvornih javnih prihoda, odnosno podataka o naplati tih izvornih javnih prihoda – ukazao je Jovanović.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here