Predstavnici studentske konferencije dostavili predlog odboru za obrazovanje Skupštine Srbije da oni koji su upisali fakultet pre 2005. mogu i posle 30. septembra ove godine da nastave studije po starom programu.

Pre dve godine doneta je odluka da studenti koji su upisali studije po predbolonjskom sistemu (do 10. septembra 2005) imaju pravo da do 30. septembra 2018. završe studije po tom starom programu, ali sada je pokrenut postupak za još jedno produženje roka. Studentska konferencija univerziteta Srbije (Skonus) je, naime, ,,nakon konsultacije sa studentskim parlamentima univerziteta”, dostavila takav predlog odboru za obrazovanje republičke skupštine.

Povodom ovog zahteva predstavnici studentske konferencije su razgovarali prošle srede s predsednikom odbora Muamerom Zukorlićem koji kaže da je u tom razgovoru izrazio uverenje da je „veoma mali prostor za prihvatanje predloga”.

– Sa inicijativom Studentske konferencije biće upoznati svi članovi odbora i od njihove odluke zavisi da li ćemo je uvrstiti u dnevni red naše sednice. Ja sam u principu za to da o svemu treba raspravljati, ali odluku ipak donose članovi odbora –primećuje Zukorlić. On ovu svoju skeptičnost prema predlogu objašnjava time da je isto skupštinsko telo 2016, kad je takav zahtev takođe bio na dnevnom redu, mnogi su tada bili za to da se rok produži samo za godinu dana, prihvatilo ovaj dvogodišnji rok, uz uslov da nema novih produženja.

Bilo bi to već četvrto produženje roka…

– Tada sam se obavezao, jer sam se zalagao za dvogodišnji rok, da ću, ako se zahtev ponovi, biti na strani onih koji su protiv novog produženja. Bilo bi to već četvrto pomeranje roka, a svi oni koji su hteli da iskoriste dobru volju zakonodavca da im se da nova šansa imali su dovoljno vremena da je iskoriste – rekao nam je Zukorlić, ponovo napominjući da i ovog puta konačnu reč daje odbor.

Šarčević: Besmisleno

I ministar prosvete Mladen Šarčević kaže da odluka o eventualnom roku ne zavisi od njega, iako ima utisak da su ovakve inicijative postale pomalo besmislene jer više nema ni predavača za neke predmete koji su i ukinuti.

Prema tome, trebalo bi imati u vidu i to s kojim problemima se suočavaju dekani fakulteta koji moraju da obezbede nastavnike za predmete kojih više nema u programima.

Šarčević ipak dodaje da Skupština ima pravo da promeni odredbu Zakona o visokom obrazovanju (član 148.) kojom je 30. septembar 2018. određen kao poslednji dan do kada “večiti studenti” mogu da dođu do diplome “po starom”.

– Ja neću da teram inat ni sa kim. Ako Skupština donese takvu odluku, moje je da je sprovedem – kaže ministar i napominje da je 2016, kada je usvojen poslednji zahtev o produženju roka, rečeno da pomažemo ogromnoj grupi studenata kojima je do diplome preostalo samo nekoliko ispita, a sad ispada da za dve godine niko nije dao ni ispit i da im treba novi rok.

Na primedbu da se pretpostavlja da je reč o zaista velikom broju ljudi, Šarčević podseća da su oni fakultet upisali pre 13 i više godina i da imaju pravo da nastave studije, ali po novim programima.

Mogli su sedam ispita da polože do sada…

– Još od februara se pominje da će da pišu peticiju, a da su od februara do septembra polagali po jedan ispit mesečno – mogli su da ih polože sedam – primećuje ministar i ocenjuje da je periodično obnavljanje ovih zahteva neozbiljno i neodgovorno, ali ponavlja da Skupština može da donese drukčiju odluku.

Predstavnici studenata su inače i sami svesni toga da njihove molbe gube na značaju samim tim što se svake godine, ili svake druge, ponavljaju, pa su ovog puta predložili da se “večitima” produži rok “uz obavezu da se izvrši prijava onih koji žele da nastave studija i da se prijavljenima odredi rok za završetak u skladu s brojem preostalih ispita, po ekvivalentnom modelu koji se primenjuje za studente koji su upisani nakon stupanja na snagu zakona iz 2005. godine”.

Predsednik Studentske konferencije Milan Savić kaže da bi odbijanje njihovog predloga značilo da njegove starije kolege moraju da se prekomanduju na studiranje po novom programu, što bi stvaralo dodatne probleme i studentima i fakultetima.

Predsednik odbora Zukorlić, kojem je dostavljen zahtev studenata, nije se izjašnjavao o ovom detalju sa spiskovima prijavljenih, a verujemio i da skupšinski odbor ne bi preuzimao na sebe ulogu popisivača “onih koji žele da nastave studije”.

Mada bi oni koji eventualno budu razmatrali predlog o novom roku svakako trebalo da imaju u vidu ovu novu inicijativu o popisivanju studenata na osnovu koje bi se bar znalo koliko “večitih” u Srbiji zaista razmišlja o tome da uspešno okonča studije.
Blic

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here