Upoznajte Vladimira Majstorovića, divnog nastavnika geografije u prehrambeno – ugostiteljskoj školi iz Čačka. Osim mnogobrojnih nagrada i specifičnog pristupa radu s decom, ovaj čovek veruje da su putovanja i neprestano usavršavanje pravi put do pozitivne promene.

– Smatram da je za lični profesionalni uspeh, potrebno imati široku kulturu i da pored svog predmeta treba poznavati i druge naučne discipline, ali i strane jezike. Tako, na najbolji način mogu da se objasne različiti sadržaji, prirodne ili društvene pojave kod nas i u svetu. S’ tim u vezi, citiraću rečenicu Ive Andrića: ”Mudar je onaj koji pojave sveta oko sebe ne gleda nikad izdvojene i usamljene, nego povezane što je više i šire mogućno sa svim ostalim što se u svetu javlja i dešava”. Nastavu treba obogatiti iskustvima stečenim kroz različite oblike stručnog usavršavanja i studijskih putovanja. Osim toga, sadržaje iz nastavnog predmeta treba povezivati sa primerima iz svakodnevnog života i primerima dobre prakse u svetu – rekao nam je Vladimir.

Da bi svojim učenicima preneo nove i sveže stvari, koje prevazilaze oštre okvire našeg obrazovanja, putovao je u Japan, Holandiju, Belgiju, Nemačku, Austriju i tamo upijao inovativne metode u nastavi.

– Učenike podstičem na radno stvaralaštvo i kreativnost, zbog čega postoje brojni uspesi, nagrade i aktivnosti, koje je sa učenicima ostvario -projekti, radionice, izleti, nagradna studijska putovanja.

Osim kabineta za nastavu i vannastavne aktivnosti, koju sam opremio i nekim savremenim nastavnim sredstvima, koristim i “Učionicu u prirodi – Japanski vrt” u dvorištu škole, koju sam zajedno sa đacima i kolegama uredio kao koordinator i jedan od edukatora u okviru istoimenog projekta koji je podržao grad Čačak i Japanska ambasada – priča Majstorović. On je jedan od onih koji Srbiju na najbolji način predstavljaju u svetu i dobitnik je vrednog nacionalnog priznanja ”Najbolji edukator Srbije”.

Pitali smo ga šta po njegovom mišljenju čini dobrog nastavnika. Svestan je da je ovo jedno od najlepših, ali i najodgovornijih zanimanja.

– Učitelji i nastavnici imaju veliku odgovornost zbog toga što obrazuju i vaspitavaju mlade generacije koji će biti nosioci ovog društa i nacije i koji će svojim znanjem kreirati društvo u kojem će stvarati i negovati lepe vrednosti. Zbog toga je jako bitno da ih pravilno i usmeravaju – poručuje on.

I kako nas je obradovalo to što je iako na izvoru znanja, svestan šta je za decu najvažnije.

– Dobar nastavnik je i onaj koji uči decu o stvarima koje će biti praktično primenjive u životu i one koje će ih obogatiti znanjem, opštom kulturom i informisanošću. Osim toga, potrebno je dosta strpljenja, kreativnosti ali i maštovitosti, bilo kojim poslom da se bavite, a naročito poslom koji se odnosi na rad sa decom i mladima. Da bi došli do uspeha u poslu, treba pre svega da volite posao kojim se bavite, da se stručno usavršavate, da ličnim primerom učite decu da budu dobri ljudi, da kod učenika razvijate mišljenje o nekim činjenicama ili pojavama.Dobar nastavnik bi trebao da bude fleksibilan kreativan i inovativan, ali i da razume mlade. Takođe dobar nastavnik treba da motivišete mlade da budu društveno aktivini, humani i odgovorni prema društvu i prirodi.
Noizz

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here