POSLODAVAC: KOMPANIJA „SLOBODA“ AD
ADRESA: RATKA MITROVIĆA BB, 32000 ČAČAK
Telefon: 032/515-0903
Lice za kontakt:Dobrivoje Arsenijević

Naziv posla: DIPLOMIRANI MAŠINSKI INŽENjER – smer: proizvodno mašinstvo
Broj traženih izvršilaca: 6 (šest)

Opis posla: diplomirani mašinski inženjer – smer proizvodno mašinstvo
Obrazovanje: VII stepen stručne spreme
Radno iskustvo: bez obzira na radno iskustvo
Vrsta zaposlenja:na neodređeno vreme
Mesto rada: Čačak

Naziv posla:DIPLOMIRANI INŽENjER – smer: studije vremena i pokreta/rada/
Broj traženih izvršilaca: 2 (dva)

Opis posla: diplomirani inženjer za rad na normiranju mašina
Obrazovanje: VII stepen stručne spreme – svi inženjeri koji su upućeni na normiranje mašina (FON,….)
Radno iskustvo: bez obzira na radno iskustvo
Vrsta zaposlenja: na neodređeno vreme
Mesto rada: Čačak
OSTALO:
Kandidati koji se jave na oglas treba da ispunjavaju sledeće uslove:
-da su državljani Republike Srbije,
-da imaju visoku stručnu spremu

Kandidati koji se jave na oglas uz molbu i biografiju (CV), dužni su da dostave sledeće dokaze:
-diplomu o stručnoj spremi (ili overena fotokopija dipolome),
-izvod iz matične knjige rođenih

Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Čačak, odnosno zaključno sa 8. 6. 2018.

Molbe sa traženim dokazima dostaviti na adresu: Kompanija „Sloboda“ AD, RJ „Pravni i kadrovski poslovi“, Ratka Mitrovića bb, Čačak.
Nepotpune i neblagovremene molbe neće se razmatrati.

Trajanje konkursa: 8. 6. 2018. godine

POSLODAVAC: S.T.Z.R. „THE MILL“
ADRESA: Preljina bb, Čačak
Telefon: 064/36-35-084
E-mail: irizanin@gmail.com
Lice za kontakt: Radoje Irižanin

Naziv posla: RADNIK – VOZAČ
Broj traženih izvršilaca: 1 (jedan)

Obrazovanje: bez obzira na zanimanje i stepen stručne spreme
Radno iskustvo: bez obzira na radno iskustvo
Vrsta zaposlenja: na određeno vreme
Posebna znanja: vozačka dozvola „B“ kategorije
Mesto rada: Čačak i okolina
Posebni uslovi: terenski rad

Trajanje konkursa: 15. 6. 2018.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here