Jedno od prava nadziranih subjekata je i pravo na preventivno postupanje inspekcije, a obaveza inspekcije je da, radi ostvarivanja cilja inspekcijskog nadzora, preventivno deluje.

To pravo građanima obezbeđuje Zakon o opštem upravnom postupku, gde u članu 8. uređuje načelo pomoći stranci, i Zakon o inspekcijskom nadzoru koji uređuje preventivno delovanje inspekcija u više članova, posebno u čl. 3, 13, 14 i 31, stavljajući težište inspekcijskog nadzora na preventivno delovanje.

Dakle, obaveza je inspekcije da nadziranom subjektu objasni šta je zakonito i bezbedno poslovanje i postupanje.

Zakon o inspekcijskom nadzoru predviđa obavezu preventivnog delovanja inspekcija u vidu objavljivanja važećih propisa i planova inspekcijskog nadzora, kontrolnih lista, obaveštenja o promenama propisa i pravima i obavezama nadziranih subjekata, obaveštenja o saznanjima inspekcije o postojanju ozbiljnog rizika po život ili zdravlje ljudi, imovinu veće vrednosti, životnu sredinu…, kao i pružanje stručne i savetodavne podrške nadziranom subjektu, vršenje službenih savetodavnih poseta, preduzimanje preventivnih inspekcijskih kontrola i drugih aktivnosti usmerenih ka podsticanju i podržavanju zakonitosti rada i poslovanja.

Inspekcije različito, odnosno neujednačeno postupaju u odnosu na ove zakonske obaveze i poslove, i različito ih tumače.

Određene inspekcije uopšte ne sprovode službene savetodavne posete, imaju mali obim preventivnog delovanja i nemaju primljenih izveštaja o samoproveri i samoproceni.

Uvidom u službene internet prezentacije inspekcijskih organa može se zaključiti da je mali broj inspekcija objavio i akte o promeni propisa.

Imajući navedeno u vidu, a na osnovu preporuke Koordinacione komisije Vlade Republike Srbije, čiji je zadatak da prati dostignuti nivo inspekcijskig nadzora, inicira mere, utvrđuje smernice i daje upustva u cilju unapređenja delotvornosti inspekcijskog nadzora, republičkim inspekcijama obrazovanim za područje Moravičkog upravnog okruga će biti urvđena obaveza da u buduće posebnu pažnju posvete preventivnom i savetodavnom delovanju i zaborave staru naviku da su tu da progone i samo kažnjavaju lica koja se bave privrednom delatnošću.

Našim privrednim subjektima treba pomoći kako bi svoje poslovanje uskladili sa zakonskim propisima, a inspekcije bi, takođe, trebalo da podstiču nadzirane subjekte i traže od njih da sprovode samoproveru ispunjenosti zahteva iz kontrolne liste i vrše samoprocenu rizika i o tome im dostavljaju izveštaje.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here