Kontrolom invalidskih penzija, po osnovu instrukcije Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koja je sprovedena od septembra 2014. do kraja 2017. godine, spisi predmeta za 16 osiguranika prosleđeni su tužilaštvu, radi pokretanja krivične prijave. To znači da će o sudbini njihovih primanja odlučivati sud.

Kako objašnjavaju u PIO fondu na redovne kontrolne preglede korisnika stečenih prava po osnovu invalidnosti, godišnje se pozove između 15 i 20 odsto od ukupnog broja onih koji ostvare pravo na invalidsku penziju. Na tom spisku je godišnje oko 10.000 novih imena.

– U najvećem broju slučajeva korisnici prihvate poziv, a određeni broj se ne odazove iz opravdanih razloga, kao što su bolničko lečenje i banjska rehabilitacija – kažu u PIO. – Zakon propisuje kontrolni pregled najkasnije u roku od tri godine za sve korisnike koji ostvare pravo na invalidsku penziju, a izuzetak su oni čije je zdravstveno stanje takvo da ne ukazuju da će radna sposobnost biti poboljšana. Zahtev za kontrolu šalje se po službenoj dužnosti, uz poziv i obaveštenje koju dokumentaciju treba pripremiti. Poziv se dostavlja najviše u dva pokušaja, a ukoliko se penzioner ne odazove ponovljenom pozivu ili neopravdano izostane, obustavlja se isplata penzije.

Da li će neko ko je pozvan na pregled nastaviti da prima ček zavisi od radne sposobnosti korisnika koju organi veštačenja Fonda cene prema njegovom zdravstvenom stanju, a nalaze, ocene i mišljenja donose na osnovu pregleda, tj. na osnovu neposrednog uvida u stanje zdravlja korisnika i na osnovu relevantne medicinske dokumentacije. Pregledi se određuju u zavisnosti od zdravstvenog stanja korisnika, a u Fondu PIO postoje tri specijalističke grupe u koje se svrstavaju predmeti – neuropsihijatrijska, internistička i hirurško-ortopedska.

– Ukoliko se prilikom kontrolnog pregleda utvrdi da se zdravstveno stanje korisnika poboljšalo i da više ne ispunjava uslove za utvrđivanje potpunog gubitka radne sposobnosti, pravo na invalidsku penziju se ukida – kažu u PIO. – Tokom prošle godine podneto je nešto više od 21.000 zahteva za ostvarivanje prava na invalidsku penziju, i taj broj je sličan i u prethodnih nekoliko godina.

U strukturi svih penzija invalidske su na kraju prošle godine učestvovale sa 17 odsto, starosne sa 62,7, a porodične sa 20,3 procenta. Upoređujući podatke iz 1997. invalidske penzije su činile trećinu ukupnog broja svih penzija, starosnih je bilo 48,2 odsto, a porodičnih 21,8 procenata.

Prosečan radni staž invalidskih penzionera žena je 25, a muškaraca 21 godina, dok je kod odlazećih prosečna starost žena 53, a jačeg pola 56 godina.

360 PENZIJA ODUZETO

Do sada je pregledan 3.961 invalidski penzioner, od čega je kod 3.677 potvrđen nalaz, dok kod 284 nije. Za 360 ovih penzionera ukinuto je pravo na invalidsku penziju. Od tog broja za 160 je prestala isplata, jer se nisu odazvali pregledu.

KONTROLA ZA VIŠE OD 5.000 LJUDI

Kontrolom invalidskih penzija od 1990. godine, zaključno s 31. decembrom 2017, Fond je pregledao 81.824 predmeta i pozvao na kontrolni pregled 5.297 korisnika ovih primanja. Od tog broja pozivu se nije odazvalo 1.168, a na ponovljeni poziv se nisu pojavila 162 penzionera.
Novosti

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here