Stručna komisija za izbor godišnjih, odnosno posebnih programa u oblasti sporta, uputila je poziv predstavnicima mesnih zajednica sa teritorije grada Čačka da mogu podneti predlog godišnjeg programa izgradnje, opremanja i održavanja sportskog objekta u 2018. godini.

Zainteresovani mogu preuzeti prijavne obrasce na pisarnici Gradske uprave grada Čačka (šalter broj 3) ili na sajtu www.cacak.org.rs.

Predlog programa se može podneti najkasnije do 28. juna. Prijave se podnose, u zatvorenoj koverti, na adresu: Gradsko veće grada Čačka – Stručna komisija za izbor godišnjih, odnosno posebnih programa u oblasti sporta, ul. Župana Stracimira broj 2, sa naznakom «NE OTVARAJ – PRIJAVA NA KONKURS».

Media portal

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here