U okviru Erazmus+ programa mobilnosti osoblja Univerziteta u Kragujevcu i Univerziteta u Breši (Italija) u junu 2018. godine realizovana je odlazna mobilnost nastavnog i administrativnog osoblja Fakulteta tehničkih nauka u Čačku.

Prodekan za nauku i međunarodnu saradnju prof. dr Danijela Milošević i prodekan za finansije i saradnju sa privredom prof. dr Snežana Dragićević posetile su Department of Civil Engineering Environment Territory Architecture and Mathematics i Department of Economics and Managementa kojima su studentima doktorskih studija i istraživačima održale seminare iz svojih naučnih oblasti. Tom prilikom posećene su laboratorije i obavljeno je niz sastanaka sa profesorima Univerziteta u Breši na kojima je dogovorano o daljoj saradnji i zajedničkom učešću na međunarodnim projektima.

U okviru mobilnosti administrativnog osoblja Milka Jovanović je posetila Rektorat Univerziteta u Breši i Department of Civil Engineering Environment Territory Architecture and Mathematics u cilju upoređivanja i usavršavanja znanja u okviru administrativnih poslova na univerzitetu i fakultetu.

Mr Zoran Jevremović je posetio Računarski centar Univerziteta u Breši gde je razmenio iskustva u vezi poslova administriranja mreže i primene naprednih tehnologija u radu, a razgovaralo se i o budućoj saradnji i razmeni skustava.Takođe, posetio je Rektorat Univerziteta gde je imao priliku da se upozna sa funkcionisanjem sistema rada studentske službe kao i načina viruelizacije i primene naprednih softverskih rešenja iz te oblasti.

Poklon Fakultetu tehničkih nauka od Univerziteta u Breši

Mape sveta koje je napravio Gulio Aleni iz Breše u saradnji sa Kinezima 1623. godine sa prvim projekcijama polova. Originali se čuvaju u Biblioteci u „Aposltolik“ u Vatikanu.

Kinezi ga zovu „Konfučije Zapada“, a Italijani „Marko Polo iz Breše“ i smatra se da je bio ambasador Evropske kulture i civilizacije u svetu i na dalekom istoku.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here