Profesor dr Radoš Pavlović, nastradao je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila (11.07.2017.) u popodnevnim satima u selu Vranići, kod Čačka. Iako su se lekari Urgentnog centra borili za njegov život, Radoš Pavlović, zamenik gradonačelnika, podlegao je povredama.

Pavlović je rođen 1965. godine u Čačku. Osnovnu školu i Gimnaziju je završio u Čačku, nakon čega je upisao Agronomski fakultet.

Diplomirao u juna 1990. godine, a tri godine kasnije postao magistar. Doktorsku disertaciju odbranio je u februaru 1997. na Poljoprivrednom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Govorio je engleski jezik.

U profesionalnoj karijeri, na Agronomskom fakultetu u Čačku, prošao je sva nastavno-naučna zvanja od asistenta do redovnog profesora. Bio je mentor i član komisije za odbranu magistarskih teza i doktorskih disertacija, velikog broj diplomskih, master i specijalističkih radova, zatim Komisiji za izbore u nastavna i naučna zvanja, kao i recenzenta naučnih radova.

Samostalno ili u saradnji sa drugim istraživačima, objavio je više od 250 naučnih i stručnih radova i dve monografije, a koautor je tri nove sorte paprika. Najveći broj naučnih radova vezan je za izučavanje problematike gajenja, zdravstvene ispravnosti i lekovitosti povrća. Učestovao je na velikom broju naučnih skupova u zemlji i inostranstru, gde je bio predsednik i član programskih i organizacionih odbora, gde je održao i uvodna predavanja po pozivu. Objavio je studijske boravke i posetio Naučo-istraživačke institucije u Holandiji, Izraelu, Bugarskoj, Sloveniji i drugim zemljama.

Tokom svog naučno istraživačkog rada učestvovao je u realizaciji više naučnih projekata kod Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, gde je bio i recenzent prijavljenih naučnih i inovacionih projekata. Tokom dva projektna ciklusa rukovodio je sa Naučnim projektima, kao i Istraživačko-razvojnim projektima lokalne samouprave i posebnim projektima Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Bio je član više naučnih i stručnih asocijacija, a u nekoliko mandata bio je član sortne Komisije za priznavanje novih sorti pri Ministarstvu poljoprivrede. Bio je stalni sudski veštak za oblast poljoprivrede.

Pavlović je bio i član Stručnog veća za tehničko-tehnološke nauke i član Senata Univerziteta u Kragujevcu, zatim je obavljao dužnost prodekana za saradnju sa privredom i šefa katedre za Ratarstvo i povrtarstvo na Agronomskom fakultetu u Čačku.

Na polju praktične primene i transfera naučnih rezultata, ostvario je privrednu saradnju sa domaćim i inostranim kompanijama, Naučnim institutima i fakultetima, poljoprivrednim organizacijma, Stručnim službama i komercijalnim proizvođačima. Održao je i veliki broj stručnih predavanja u programima edukacije i proizvođača u našoj zemlji.

Pavlović je živeo i radio u selu Trbušanima nadomak Čačka, gde je na porodičnom gazdinstvu, pored naučnih eksperimenata ima zastupljenu komercijalnu proizvodnju povrća u plastenicima i savremene voćnjake kajsija.

Pre dve godine, nakon održanih lokalnih izbora, postavljen je na mesto zamenika gradonačelnika Čačka.

Iza sebe je ostavio suprugu i dvoje dece.
TV LAVplus

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here