Grad Čačak danas je raspisao javnu nabavku za radove na rekonstrukciji skupštinske sale. Vrednost radova je 20.000.000 dinara. Grad Čačak je izdvojio 8.000.000, a Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave 12.000.000 dinara.

Ponude se mogu podneti do 17. avgusta do 10:00 časova, a otvaranje istih biće obavljeno istog dana u 11:00 sati u prostorijama Uprave grada.

Pri izvođenju radova na rekonstrukciji skupštinske sale, izvođač je dužan da se
pridržava tehničkih propisa, standarda, i normativa koji regulišu ovu vrstu radova i
materijala koji se koriste prilikom izvođenja radova.

Rok za izvođenje radova ne može biti duži od 60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

Rekonstrukcija podrazumeva sanaciju krova i dela fasade, kao i uređenje unutrašnjeg prostora, odnosno zamena kompletnog nameštaja.

Media portal

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here