Upravljanje otpadom je jedan od najvećih ekoloških problema u Srbiji. Nedovoljno razvijen sistem odlaganja, prikupljanja i prerade otpada, uz nisku ekološku svest stanovništva za posledicu ima mnoštvo divljih deponija i smetlišta kao i rasuto smeće duž puteva, na obalama reka, jarugama i potocima. Posebno ružnu sliku ostavlja otpad na obalama reka kao i u samom vodotoku.

Nažalost tako je i u našem kraju. Pri svakom porastu vodostaja Zapadne Morave kao posledica plavljenja obala rekom krenu ogromne količine otpada. Tako je bilo i tokom poslednjih velikih voda ovog meseca. Najveći deo tog otpada reka odnese dalje, ali i količine pre svega plastične ambalaže koja se zadrži uz neku prepreku su ogromne.

Samo na lokaciji betonski prelaz ka auto-kampu u Ovčar Banji radnici JU „Turistička organizacija Čačka“ angažovani na javnim radovima sakupili su plastičnu ambalažu u 50 vreća zapremine 160 litara. Koliko je još otpada duž obala reke teško je i proceniti. Većina tih mesta je teško dostupna i radnicima i vozilima javnih komunalnih preduzeća što dodatno otežava i poskupljuje prikupljanje i odvoz otpada.

Činjenica je da su efekti akcije prikupljanja otpada koje reka donese samo trenutni i da predstavljaju otklanjanje posledica, a ne samog uzroka nastanka otpada i da ćemo dok nepromenimo odnos prema prirodi sami sebe kažnjavati ružnim slikama zaprljane reke. Za početak neka svako pre nego što želi da baci bocu, kesu ili bilo šta drugo pred očima stvori sliku otpada u reci i sigurni smo da će taj otpad nositi do kontejnera.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here