Poslodavac: KOMPANIJA „SLOBODA“ AD
Adresa: Ratka Mitrovića bb, 32000 Čačak
Telefon: 032/515-0903
Lice za kontakt: Dobrivoje Arsenijević

Naziv posla: KOMANDIR FTO I VATROGASNE JEDINICE
Broj traženih izvršilaca: 1 (jedan)

Obrazovanje: visoka stručna sprema mašinske, tehnološke, ekonomske, organizacione, pravne struke….(prednost imaju kandidati mašinske i tehnološke struke)
Radno iskustvo: nebitno
Vrsta zaposlenja: na određeno vreme sa mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno
Ostali uslovi: da su državljani Republike Srbije
Posebni uslovi: da poseduju licencu za izradu glavnog projekta zaštite od požara
Mesto rada: Čačak

Naziv posla: SLUŽBENIK FTO-a – VATROGASAC
Broj traženih izvršilaca: 4 (četiri)

Obrazovanje: III ili IV stepen stručne spreme bez obzira na zanimanje
Radno iskustvo: nebitno
Vrsta zaposlenja: na određeno vreme sa mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno
Ostali uslovi: da su državljani Republike Srbije
Posebni uslovi: da poseduju licencu za vršenje poslova službenika obezbeđenja sa oružjem
Mesto rada:Čačak

Kandidati koji se jave na oglas uz molbu i biografiju-CV, dužni su da dostave sledeće dokaze:
-diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-licence i uverenja tražena oglasom.

Molbe sa traženim dokazima dostaviti na adresu: Kompanija „Sloboda“ AD Čačak, RJ „Pravni i kadrovski poslovi“, Ratka Mitrovića bb, Čačak

Nepotpune i neblagovremene molbe neće se razmatrati.

Trajanje konkursa: do 20. 8. 2018.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here