Nova lokacija stočne pijace, nova linija gradskog saobraćaja, nabavka novih vozila za Dom zdravlja Gornji Milanovac, pismena ostavka načelnika Opštinske uprave samo su neke od teme o kojima su, na danas održanoj četrdeset i osmoj sednici Opštinskog veća, raspravljali i odlučivali članovi Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac.

Opština Gornji Milanovac je na neodređeno vreme dala na korišćenje Javnom komunalnom preduzeću Gornji Milanovac katastarsku parcelu u MZ Svračkovci radi izmeštanja stočne pijace. Predsednik opštine Dejan Kovačević, objasnio je da će na sadašnjoj lokaciji stočnog pijaca investitor iz Slovenije graditi tržni centar.

– Vrlo brzo će slovenački investitor krenuti sa gradnjom poslovnog objekta od 6000 kvadrata u vidu tržnog centra, koji je definitivno nedostajao Gornjem Milanovcu. Dosadašnji vlasnik tog zemljišta ga je prodao i ono je sada u vlasništvu druge kompanije. Vrlo brzo, pred početak radova, ćemo organizovati zajedničku konferenciju za medije. Stočni pijac se sa dosadašnje lokacije premešta u Svračkovce na parcelu koja je u vlasništvu opštine Gornji Milanovac.

Kada je reč o uvođenju gradskog linijskog saobraćaja na relaciji Lunjevica – Jasen, Kovačević je rekao da će stanovnici Lunjevačkog puta prvi put u istoriji gradskim linijskim prevozom biti povezani sa gradom.

– Ovom Odlukom, pored toga što rešavamo pitanje javnog prevoza u vidu autobusa koji će saobraćati od kasarne u Lunjevici, do Jasena, rešavamo i pitanje stajališta za taksi vozila na toj relaciji, što planiramo da uradimo i u ostalim delovima grada. Ono što je jako značajno napomenuti, jeste da smo uradili projekat kompletne rekonstrukcije ulice Nikole Lunjevice od Norveške kuće do kasarne u Lunjevici. Vrednost tog projekta je 98 miliona dinara i on podrazumeva potpunu zamenu kanalizacije, potpunu zamenu kišne kanalizacije, vodovodne mreže, novi kolovozni zastor i naravno uređenje trotoara sa obe strane kolovoza kao i rasvetu.

Predsednik je najavio da će nova linija gradskog saobraćaja startovati sa početkom nove školske godine, a da će vreme saobraćanja biti naknadno utvrđeno u zavisnosti od potreba stanovnika tog dela grada.

Prema Izveštaju sa informacijama o pripremljenosti osnovnih i srednjih škola sa teritorije opštine Gornji Milanovac pred početak nove školske godine, obrazovno-vaspitni rad u pogledu prostora, opreme i nastavnog kadra spremno dočekuju novu školsku godinu. Pored sredstava koja je Opština u proteklom periodu uložila u rekonstrukciju određenih objekata i određen broj donatora, među kojima je i preduzeće „Rudnik olova i cinka“, određenim školama donirali su sredstva za zamenu stolarije. Kovačević je ovom prilikom najavio rekonstrukciju Osnovne škole „Desanka Maksimović“ i izgradnju jednog novog objekta za potrebe te škole.

– Kontinuirano radimo, onoliko koliko možemo, da dovedemo sve objekte, i osnovnih i srednjih škola u stanje da one budu u punom kapacitetu i upotrebi za školsku godinu. Značajno je da trenutno radimo projekat rekonstrukcije četvrte osnovne škole. Od kada je počela da radi, ta škola nije u potpunosti izgrađena, ostalo je da se izgradi B faza škole, ali je škola pre završetka svih radova puštena u rad. Pored energetske efikasnosti koju ćemo raditi, parternog uređenja, ograđivanja školskog dvorišta izgradićemo i B fazu. Tu B fazu ćemo jednim delom koristiti za kabinete, a drugim za proširenje kapaciteta PU „Sunce“ i njihov predškolski program.

Većnici su danas odlučivali i o pismenoj ostavci načelnika Opštinske uprave. Kovačević je rekao da će dosadašnji načelnik Opštinske uprave biti raspoređen na novo radno mesto.

– Gospodin Jevtović će u narednom periodu dobiti neke druge radne zadatke. On će biti na novoj funkciji u nekoliko narednih dana i to je jedini razlog.

Kovačević je naglasio da se nada da će, sada već bivši načelnik Opštinske uprave, imati podjednako dobre rezultate na novoj funkciji, kao što je to bio slučaj dok je bio načelnik Opštinske uprave.

Stočna pijaca na novoj lokaciji

Javno komunalno preduzeće „Gornji Milanovac“, preuzelo je na korišćenje od strane opštine Gornji Milanovac katastarsku parcelu u MZ Svračkovci, kako bi se stočna pijaca premestila na tu novu lokaciju.

Razlog za selidbu jeste prodaja parcele na kojoj se pijaca do sada nalazila, te je bilo potrebno pronaći novu lokaciju.

Nova lokacija se trenutno priprema za novu namenu i izvode se potrebni radovi kako bi u potpunosti bila u upotrebi. Prema rečima v.d. direktora Javnog komunalnog preduzeća Ivana Lazića, preseljenje na novu lokaciju očekuje se uskoro.

– Do sad je JKP plaćalo zakup privatnom preduzeću iz Beograda koje je bilo vlasnik parcele. Mesečni zakup parcele bio je 30.000 dinara, a pored ovoga postojali su i dodatni troškovi za uređenje, baždarenje i održavanje prostora. Prostor nove stočne pijace se uređuje, izvedeni su određeni radovi, a u planu je i postavljenje bankine, tabli za krupnu, odnosno sitnu stoku kao i ravnanje terena.

Direktor je najavio i uređenje pristupnih saobraćajnica novoj stočnoj pijaci u vidu nasipanja i uređenja.

Lazić je istakao da su troškovi rentiranja prethodne parcele, zajedno sa troškovima uređenja iste bili daleko veći od ostvarenog prihoda po osnovu pijačarine, pošto je smanjen promet trgovine životinjama, te da je to jedan od razloga zašto se stočna pijaca seli na novu lokaciju.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here