Za 38 milijardi dinara porasli su krediti stanovništvu tokom aprila, maja i juna ove godine, što je najveći kvartalni rast u proteklih osam godina, pokazuje najnoviji Izveštaj o dinarizaciji Narodne banke Srbije.

– Ovaj rast je većim delom rezultat do sada najvišeg tromesečnog rasta dinarskih plasmana, za 27,9 milijardi dinara, usled nastavka dinamičnog odobravanja gotovinskih kredita, uključujući i zajmove za refinansiranje, koji se, po pravilu, odobravaju u dinarima i na rokove otplate duže od pet godina – navodi se u analizi NBS.

Foto: O. Bunić/RAS Srbija

Dinarski krediti činili su veći deo plasmana stanovništvu, 52,8 odsto. I krediti vezani za strane valute beleže rast u tom periodu, i to za 10,2 milijarde dinara. Veći deo tog prirasta se, prema navodima NBS, odnosi na stambene kredite, koji se uglavnom odobravaju uz primenu valutne klauzule, pišu Novosti.

Privreda se zadužuje u evrima

Za razliku od stanovništva, koje se, osim za stambene zajmove, uglavnom zadužuje u dinarima, privreda od banaka zajmi novac u stranoj valuti.

– Plasmani privredi su takođe povećani, za 11,1 milijaru dinara – isitiču u centralnoj banci.

– U strukturi plasmana privredi, nastavljen je trend rasta valutno indeksiranih i deviznih plasmana. Tokom drugog tromesečja, ovi krediti povećani su za 27,2 milijarde dinara, pre svega usled većeg odobravanja kredita namenjenih za finansiranje investicija i obrtnih sredstava, u uslovima ubrzanja rasta ekonomske aktivnosti. U istom periodu, dinarski plasmani su nastavili da beleže pad, za 16,1 milijardu dinara, delom zbog dospeća ranije odobrenih dinarskih kredita, mahom kredita za likvidnost i obrtna sredstva, za koje je, u poređenju s kreditima za ostale namene, karakterističan veći stepen dinarizacije – navode u NBS.

U proteklom periodu nastavljen je i otpis problematičnih kredita privrede, odnosno njihova prodaja licima van bankarskog sektora, što je, takođe, uticalo na smanjenje dinarskih plasmana.

– Navedena kretanja uslovila su nastavak smanjenja učešća dinarskih plasmana u ukupnim plasmanima privredi – objašnjavaju u NBS.

Rast od skoro 50 milijardi dinara

Posmatrajući u odnosu na ukupno odobrene kredite, prednjače ipak oni u deviznom znaku, pišu Novosti.

– Krediti privredi i stanovništvu su u drugom tromesečju ove godine povećani za 49,1 milijardu dinara, što predstavlja najdinamičniji tromesečni rast od poslednjeg kvartala 2015. godine – ukazuju u NBS.

– Rast plasmana vođen je u najvećoj meri rastom valutno indeksiranih deviznih plasmana, za 37,4 milijarde dinara. Dinarski plasmani povećani su u manjoj meri, za 11,8 milijardi dinara, pa je njihovo učešće u ukupnim plasmanima privredi i stanovništvu smanjeno na 32,3 odsto, koliko je iznosilo krajem juna – ističu u NBS.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here