Na osnovu usvojenog urbanističkog projekta i nakon sprovedene javne nabavke Javno komunalno preduzeće „Gornji Milanovac“ otpočelo je sa radovima na proširenju gradskog groblja.

Vrednost ovih radova je 9.872.500,00 dinara i finansira ih Javno komunalno preduzeće iz svojih sredstava. Trenutno se izvode prema planu i predviđenoj dinamici i u dosada izvedenim radovima dobijena su 62 nova grobna mesta. Takođe, ovim radovima obuhvaćeno je i uređenje prilaznih saobraćajnica novim alejama.

Završetkom radova na gradskom groblju biće obezbeđen dovoljan broj grobnih mesta za 2019. godinu.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here