Radovima koji su izvođeni tokom druge polovine prošle godine i sa čijim izvođenjem je nastavljeno i u ovoj godini, kada je reč o izgradnji vodovodnog sistema „Gornji Milanovac – Rudnik“, izgrađen je preostali deo dovodnog magistralnog cevovoda. Ovaj deo vodovoda izgrađen je u dužini od 2.510 metara i to od rezervoara „Svračkovci“ do rezervoara „Majdan“. Završetkom ovih radova radovi na cevovodu između ova dva rezervoara su završeni.

V.d. direktor Javnog komunalnog preduzeća Ivan Lazić izjavio je da su tokom 2017. godine na rezervoaru Majdan urađeni grubi građevinski radovi, a da su tokom 2018. godine završeni bravarski radovi i spoljne cevne veze.

– Ugovorena vrednost ovih radova je 27.912.156,20 dinara bez PDV-a. Takođe, u 2017. godini nabavljen je i potreban materijal za završnu fazu radova na rezervoaru „Majdan“ u vrednosti 3.923.068,00 dinara bez PDV-a. Jedan deo sredstava za ove radove na vodovodu „Gornji Milanovac – Rudnik“ obezbeđen je iz budžeta opštine Gornji Milanovac i to 20 miliona dinara, dok je drugi deo u iznosu od 7.027.000 dinara obezbeđen od strane Republičke direkcije za vode.

Lazić je takođe rekao da je polovinom avgusta u posao uveden novi izvođač radova koji će biti zadužen za završne radove na rezervoaru „Majdan“, a kojima su obuhvaćeni elektro, hidromašinski i građevinsko-zanatski radovi. Prema njegovim rečima, završetkom ovih radova biće okončani svi radovi kada je u pitanju rezervoar „Majdan“.

– Ugovorena je i izgradnja dela magistralnog cevovoda od rezervoara „Majdan“, prema rezervoaru „Prline“ u dužini od 808 metara. Vrednost radova je 25.679.405,19 dinara bez PDV-a, a sredstva su obezbeđena iz budžeta opštine Gornji Milanovac. Izvođač ovih radova je „Hidrokontrol“d.o.o. iz Niša, koji je nosilac posla ispred grupe ponuđača, koju pored već pomenute firme čine i „Svin“d.o.o. iz Gornjeg Milanovca i „Poslovnost“d.o.o. iz Niša, izjavio je Lazić.

Rok za završetak radova na rezervoaru „Majdan“ i izgradnju cevovoda je sedamdeset kalendarskih dana.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here