U organizaciji Saveza hemijskih inženjera Srbije, a uz podršku Javnog komunalnog preduzeća Gornji Milanovac, danas je u okviru seminara na temu Uzorkovanje – validacija procesa i merna sigurnost na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda u Mlakovcu organizovano međulaboratorijsko uporedno uzorkovanje i ispitivanje kako ulazne, tako i izlazne otpadne vode.

Marija Rakićević, ispred Saveza hemijskih inženjera Srbije rekla je da je cilj današnjeg okupljanja provera kvaliteta rezultata laboratorijskih analiza.

– Danas smo se okupili radi provera kvaliteta rezultata analiza sa jedne strane, ali i višestruko potvrđenog dobrog efekta prečišćavanja koje imamo na postrojenju.

Posebno je naglasila da sa aspekta zaštitne životne sredine, postojanje jednog ovakvog postrojenja, koje se bavi prečišćavanjem otpadnih voda, je jako bitno.

– Imati ovakvo postrojenje u neposrednoj blizini grada je pravo blago, kao što je to slučaj u opštini Gornji Milanovac. Takođe, sa druge strane, jako je važno imati uvid u pravilan proces tehnološke obrade na kojima se instaliraju i počivaju takva postrojenja.

Diplomirani inženjer tehnologije i pomoćnik direktora za vodosnabdevanje i kanalisanje u Javnom komunalnom preduzeću Tanja Lončarević kaže da je značaj ovakvih postrojenja u svakom gradu veliki, pa čak i u onim gradovima gde rade delimično.

– Mi imamo sreću da ovo postrojenje radi u kontinuitetu i ne smemo ni da zamislimo kako bi bilo kada bi se sve otpadne vode grada neprečišćene ulivale u reku.

Ona je objasnila da se sva otpadna voda u gradu sakuplja primarnom i sekundarnom kanalizacionom mrežom.

– U to spadaju otpadne vode iz domaćinstava i industrije, pa čak i atmosferske vode. Glavnim kolektorom, čija je dužina oko 5 kilometara, otpadne vode se dovode do sistema za prečišćavanje. Tu nastaje jedan tehnološki proces u kome se one prečišćavaju i dovode se do nivoa kvaliteta koji odgovara kvalitetu vode reke Despotovice.

Kako je objasnila, prečišćene otpadne vode se ulivaju dalje u rečni tok reke Despotovice.

Direktor Javnog komunalnog preduzeća Ivan Lazić istakao je da je ovaj skup jako bitan za ovo preduzeće.

– Dvadeset akreditovanih laboratorija daće rezultat tretmana otpadne vode.

On je dodao da očekuje da će rezultati biti gotovi 05. oktobra i da očekuje da će biti dobri.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here