Agronomski fakultet u Čačku obeležio je danas četiri decenije rada i postojanja. Od 09. oktobra 1978. godine do danas fakultet je završilo oko 1.600 studenata.

Ova visoko obrazovna ustanova formirana je iz nekadašnje Više poljoprivredne škole sa ciljem da školuje kadrove koji će steći znanja neophodna za razvoj poljoprivrede.

Prve dve decenije postojao je samo opšti smer, a zatim su u skladu sa potrebama nauke i prakse otvarani novi programi.

“Nakon svih tranzicija, krajem 90-tih fakultet uvodi nova usmerenja, a sa Bolonjskom deklaracijom, od 2008. godine imamo sedam studijskih programa i to četiri na osnovnim akademskim studijama, dva sa svojim modulima na master studijama i kao kruna svega doktorske studije iz oblasti agronomije”, rekao je dekan Agronomskog fakulteta Vladeta Stevović.

Posebna pažnja posvećuje se i naučno-istraživačkom radu, a studenti i profesori beleže značajne rezultate.

Na svečanoj akademiji uručene su zahvalnice, ali i diplome za 44 studenta koji su diplomirali tokom ove školske godine, a od njih je 21 završilo master studije.

Student generacije sa prosečnom ocenom 9,98 je Aleksandra Korićanac iz Čačka.

“Bilo je teških momenata, ali profesori ovog fakulteta učinili su da sve te prepreke budu samo novi izazovi za mene. Volela bih da se bavim naukom, videću koliko ima šanse za to, a sva ta stečena znanja primeniti u industriji i učiniti da sektor biotehnologije se u Srbiji razvija”, naglasila je Korićanac.

Media portal

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here