Članovi Gradskog veća na današnjoj sednici prihvatili su predlog o formiranju devetočlanog Odbora za izgradnju spomenika županu Stracimiru na Gradskom trgu u Čačku.
Predsednik odbora je gradonačelnik Milun Todorović, a članovi istoričari prof. dr Dejan Ječmenica, Lela Pavlović, dr Bogdan Trifunović, zatim istoričari umetnosti Delfina Rajić i Mirjana Racković, akademski slikar Božidar Plazinić i arhitekte Ivana Vasojević i Zorica Čolović Subotić.
Todorović je rekao da je budžetom za ovu godinu opredeljeno 1.500.000 dinara za idejno rešenje i glavni projekat spomenika županu Stracimiru.
Prema njegovim rečima, Gradska uprava je u međuvremenu radila na pribavljanju svih potrebnih saglasnosti, pre svega na urbanističkim, ali i Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva.
U obrazloženju se navodi kako Gradska uprava za urbanizam smatraju da spomen obeležje treba postaviti u centralnom delu, sa izrezbarenim šarama kvadratnog oblika, čime bi se neznatno odstupilo od položaja predviđeog datim glavnim projektom.
Umetnička galerija “Nadežda Petrović” mišljenja je da mesto za spomenik treba da bude vidljivo, da mu bude omogućen slobodan pristup sa svih strana bez suvišnih detalja i neprimerenih sadržaja u okolini.
Prihvaćeni su izveštaji o radu predškolskih ustanova “Radost” i “Moje detinjstvo”, kao i odluku o povećanju broja dece u privatnim predškolskim ustanovama “Mimilend” i “Gimnazion” sa 650 na 720 mesta.
Utvrđen je i predlog o uvođenju samodoprinosa za mesnu zajednicu Trbušani, što je prethodno uradilo 1.500 meštana tog naselja.
Članovi Veća su dali saglasnost na program zimskog održavanja, ali i zaključili Aneks I ugovora o realizaciji aktivnosti iz usvojenog programa održavanja, zaštite i razvoja opštinskih puteva, ulica i nekategorisanih puteva na teritoji Čačka za 2018. godinu.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here