Jedinstvena lista advokata i kontrolisano postavljanje branilaca po službenoj dužnosti ubuduće će biti jedini način saradnje između sudova, tužilaštava, policije i advokata čime će biti eliminisana svaka mogućnost korupcije. Naime, kako je najavljeno iz Advokatske komore Beograd, uskoro treba da profunkcioniše specijalni softver, koji će postavljati branioce po službenoj dužnosti pozivom iz specijalnog kol centra Advokatske komore sa 24-ovnim radnim vremenom.

“Sve je organizovano u okviru programske aplikacije koja obezbeđuje striktno poštovanje redosleda na listi branilaca i omogućava da organi postupka, odnosno sudovi, tužilaštvo i policija pri određivanju branilaca po službenoj dužnosti pozivaju isključivo telefon kol-operatera u organizaciji Advokatske komore umesto dosadašnjeg načina koji je podrazumevao neposrednu komunikaciju između policije, tužilaštva ili suda koji postavlja i advokata koji se postavlja” ukazao je tim povodom predsednik AKB Jugoslav Tintor.

On je dodao da aplikacija pruža mogućnost jednostavnog pregleda podataka o svim postavljenim braniocima i onima koji nisu postavljeni, jer se na primer nisu odazvali na poziv, uklučujući i detalje svakog realizovanog ili propuštenog poziva, kao i pretragu u sistemu za svakog advokata ili za konkretan predmet.

Predviđena je i izrada periodičnih javnih izveštaja, ukazao je Tintor i objasnio da je reč o sistemu na kome je AKB radila intezivno poslednjih godinu dana.

“Sada je sistem tako organizovan da su svi advokati ravnopravni u ostvarivanju prava i odnos Komore prema svima je jednak, bez izuzetka i bez privilegovanih. Uveli smo transparentnost u radu i omogućili svima da se uključe kako bi se očuvali interesi profesije”, naglasio je on.

Danas, kako je naveo, mladi advokati i pripravnici takođe imaju mogućnost da uzmu učeše u radu Komore, koja je u poslednjih godinu i po dana puno pažnje posvetila poboljšanju položaja advokata pojedinca.

“Omogućili smo da elektronske baze propisa neophodne za rad kupe po desetostruko nižoj ceni nego do sada, da postoji dežuran telefon na koji se 24 časa neko javlja u slučaju hitnih situacija. Komora je, takođe, donela odluku da pravo na novčanu pomoć nakon porođaja u iznosu od 500 evra dobije svaka advokatica i u poslednjih godinu dana isplaćeno je preko 100.000 evra svim koleginicama koje su postale majke od janura 2015. godine do avgusta 2018”, naglaiso je Tintor.

Takođe, dodao je, osnovan je i poseban fond solidarnosti kako bi advokati mogli da pomognu kolegama u slučaju bolesti.

Tintor je ukazao i da je po prvi put je izmenjen statut Advokatske komore Beograda, tako što su ovlašćenja predsednika umanjena i predviđeni su mehanizmi koji predviđaju smenljivost, kao i princip odgovornosti organa komore za rezultate svoga rada.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here