Preporučujemo aplikaciju za Vaš telefon!     Android iOS

Pretraga vestiGrad Čačak učesnik skupa u Skoplju u okviru projekta "Izgradnja akcione mreže otpornosti u Jugoistočnoj Evropi - SEE Urban"

post-title


U Skoplju je od 15. -16. oktobra organizovan skup posvećen završetku dvogodišnjih aktivnosti projekta „Izgradnja akcione mreže otpornosti u Jugoistočnoj Evropi - SEE Urban“ koji je sprovođen na prostorima zemalja Jugoistočne Evrope u organizaciji UNDP, a koji je najvećim delom finansiran sredstvima Evropske Unije.

Projekat je bio usmeren na jačanje kapaciteta lokalnih organa i institucija koje se bave procesima prevencije i upravljanja rizicima koji su posledica klimatskih promena u šest zemalja Jugoistočne Evrope, kroz formalizaciju lokalne saradnje na nivou opština i gradova, ali i na državnom i prekograničninom nivou saradnje.

Prognoze govore da će, usled klimatskih promena, izloženost zemalja Jugoistočne Evrope elementarnim nepogodama i drugim nesrećama progresivno rasti, pa je tim veći značaj svih aktivnosti koje doprinose jačanju otpornosti lokalnih zajednica.

Na završnom skupu u Skoplju je rečeno da je realizacija projekta „SEE Urban“ doprinela unapređenju znanja lokalnih stručnjaka u oblastima koje se tiču smanjenja rizika na lokalnom nivou od elementarnih nepogoda, ali i jačanju javne svesti o lokalnim rizicima od elementarnih nepogoda i drugih nesreća, kao i jačanju svesti o potrebi umrežavanja lokalnih aktera koji se angažuju, ili treba da se angažuju, u procesima prevencije i upravljanja vanrednim situacijama.

Završni sastanak u Skoplju je bio i prilika da predstavnici svake zemlje ponaosob predstave svoja iskustva i promene, ostvarene u predhodne dve godine, u oblasti prevencije i upravljanja vanrednim situacijama izazvanim elementarnim nepogodama koje su nastale kao posledica klimatskih promena.

Iskustva i rezultate Srbije, na skupu u Skoplju, predstavljala je delegacija koju je predvodila Sandra Nedeljković, zamenica direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Srbije, u kojoj su bili i predstavnici UNDP za Srbiju i predstavnici lokalnih samouprava udruženih u asocijacije rečnih slivova Zapadne Morave, Kolubare, Velike Morave i Gornjeg Dunava - Banatski tokovi. Ispred grada Čačka, skupu je prisustvovao Milan Bojović, pomoćnik gradonačelnika Čačka i koordinator grada Čačka za primenu Sporazuma o saradnji gradova i opština u slivu Zapadne Morave.

Partneri u relaizaciji ovog projekta u Srbiji su, pored Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Srbije, bili i Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstvo unutrašnjih poslova (Sektor za vanredne situacije) i Stalna konferencija gradova i opština.

Čini se da su zainteresovani akteri u Srbiji ovaj projekat iskoristili kao dobar alat za udruživanje i povezivanje među brojnim sektorima, na svim nivoima organizovanja, u cilju jačanja kapaciteta kroz njihovo udruživanje. Činjenice poput nedavnih izmena Zakona o lokalnoj samoupravi koje daju novi normativni okvir i impuls udruživanju opština i gradova, ili pak formiranje asocijacija lokalnih samouprava u rečne slivove, koje su za sada, u četri sliva, obuhvatile 55 lokalnih smouprava, što je trećina od ukupnog broja u Srbiji, rečito govore u prilog ostvarenih benefita i od realizacije projekta "SEE Urban".

„Srbija je spremnija da se, i na lokalnom nivou, suoči sa elementarnim nepogodama koje su direktna posledica klimatskih promena i tome je, u predhodne dve godine doprinela i realizacija projekta „Izgradnja akcione mreže otpornosti u Jugoistočnoj Evropi - SEE Urban“ ali i velika zainteresovanost i posvećenost ovim poslovima institucija i organizacija partnera na projektu. Značilo bi nam mnogo za dalje jačanje naših kapaciteta uključenih u borbu sa elementarnim nepogodama ako bi se ovaj projekat nastavio, u ovom ili sličnom formatu, što prvenstveno zavisi od Evropske Unije, kojoj smo zahvalni i za do sada pruženu pomoć“, rekla je za „medij“ gospođa Sandra Nedeljković, sumirajući svoje utiske, kao vođa delegacije Srbije na sastanku u Skoplju.

Komentari
Vest nema komentara.
Budite prvi koji će komentarisati ovu vest!

Ostavite komentar