Novi platni sistem, instant plaćanje, koji je Narodna banka Srbije danas pustila u rad, nije potpuno besplatan. Kako navode u NBS, prilikom uvođenja IPS NBS sistema centralna banka je posebno vodila računa o tome da naknade koje naplaćuje učesnicima u sistemu budu gotovo simbolične i zasnovane isključivo na stvarnim troškovima koje NBS ima u vezi sa izvršavanjem transakcija.

foto: Shutterstock

Uplata i isplata u bilo koje doba dana

Zahvaljujući ovom sistemu biće moguće izvršiti prenos novčanih sredstava u dinarima, do iznosa od 300.000 dinara po transakciji, u roku od samo nekoliko sekundi. To znači da će primalac novčanih sredstava, samo nekoliko sekundi nakon što platilac inicira platnu transakciju, imati novčana sredstva na raspolaganju. Korisnik prilikom plaćanja neće više morati da vodi računa da li je radni ili neradni dan, koje je doba dana i da li je ekspozitura banke u kojoj ima platni račun otvorena.

On će moći da plaća u bilo koje doba dana i to putem različitih kanala, u zavisnosti od toga šta mu njegova banka nudi, a opcije su brojne – pored šaltera, to su aplikacije za mobilno i elektronsko bankarstvo, kao i mogućnost da izvrši instant plaćanje na prodajnom mestu trgovca.

Cena od jednog dinara pa naviše

Kako navode u NBS, naknada za izvršavanje naloga za prenos u ovom sistemu, za banku platioca iznosiće četiri dinara. U slučaju plaćanja na prodajnom mestu trgovca, Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu od banke trgovca, i ta naknada iznosi jedan dinar za plaćanje računa u iznosu do 600 dinara, odnosno dva dinara za plaćanje računa u iznosu preko 600 dinara.

– Uz navedenu naknadu, banka trgovca plaća i međubankarsku naknadu koja ne može biti veća od 0,2 odsto od iznosa platne transakcije na prodajnom mestu trgovca, što je u ovom trenutku povoljnije od međubankarske naknade koju plaćaju kod kartičnih plaćanja – ističu u NBS.

Pregled svih naknada banaka na sajtu NBS

Oni kažu i da imaju u vidu niske troškove koje banke imaju prilikom izvršenja ovih instant transfera odobrenja, očekuju da će i banke u skladu sa svojom poslovnom politikom utvrditi naknade za krajnje korisnike, kojima će privući što veći broj korisnika instant plaćanja i biti konkurentne na tržištu.

– Kako bi korisnici platnih usluga imali jasan uvid u visinu naknada koje banke naplaćuju za pružanje usluge instant transfera odobrenja, što će im omogućiti da uporede visinu tih naknada i opredele se za banku koja im najviše odgovara, Narodna banka Srbije je pripremila pregled naknada za instant transfer odobrenja koji je objavljen na sajtu NBS – naglašavaju u centralnoj banci.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here