Iako je teško predvideti kretanje deviznog kursa, bankari smatraju da će domaća valuta ostati stabilna ne samo do kraja ove, već i tokom 2019. godine.

foto: Promo

Kako predviđaju, evro će u sledećoj godini vredeti između 117 i 120 dinara. Takođe, bankari ističu da će na kraju godine dinar pretrpeti pritiske, sezonske prirode, zbog nešto veće tražnje za devizama. Uzrok je, kao i uvek, uvoz energenata i razduživanje velikih kompanija.

– Dinar će ostati stabilan do kraja godine. Naša prognoza je i da će u 2019. biti slično i da će evro vredeti između 117 i 120 dinara. Pritisci na slabljenje domaće valute koji se očekuju krajem godine neće bitno uticati na kurs jer Narodna banka Srbije, kao i do sada, neće dozvoliti velike dnevne oscilacije – navode u jednoj od vodećih banaka na našem tržištu.

Veliki broj faktora ima uticaj

U centralnoj banci kažu za “Blic biznis” da je za očekivati da će domaća valuta zadržati relativnu stabilnost do kraja 2018. i tokom 2019. godine.

– Iako je kretanje deviznog kursa kao tržišne kategorije na koju deluje veliki broj faktora iz domaćeg i međunarodnog okruženja, nemoguće predvideti, postignuta makroekonomska stabilnost ima pozitivan uticaj na stabilnost domaćeg deviznog tržišta. Narodna banka Srbije očekuje da će faktori koji su u prethodnom periodu uticali na stabilna kretanja na deviznom tržištu, pre svega povoljna makroekonomska situacija u zemlji, nastaviti da deluju stabilizujuće i u narednoj godini – ističu u NBS.

Mogući pritisci krajem godine

Kako dodaju, NBS će i u narednoj godini nastaviti da prati sve relevantne domaće i faktore iz međunarodnog okruženja koji utiču na kretanje kursa dinara i po potrebi reagovati radi smanjenja prekomernih kratkoročnih oscilacija kursa dinara, očuvanja relativne stabilnosti domaće valute i obezbeđenja normalnog funkcionisanja domaćeg deviznog tržišta.

– Napominjemo da tokom poslednjeg tromesečja u godini nije neuobičajeno da se pojavi sezonski nešto veća tražnja za devizama, pre svega domaćih preduzeća, uvoznika energenata, što bi moglo da dovede do pojave određenih deprecijacijskih pritisaka. Međutim, ne očekuju se znatnije promene kursa po ovom osnovu, a NBS će nastaviti da prati i analizira sve relevantne faktore koji utiču na kretanje kursa dinara i po potrebi reagovati kako bi očuvala relativnu stabilnost domaće valute i normalno funkcionisanje domaćeg deviznog tržišta – naglašavaju u NBS.

foto: Promo

NBS svakodnevno interveniše

Oni ističu da su ove godine preovladavali pritisci ka jačanju domaće valute.

– Od početka 2018. NBS je radi smanjenja prekomernih kratkoročnih oscilacija kursa dinara u odnosu na evro intervenisala neto kupovinom 1.565 miliona evra. Ovi podaci potvrđuju opredeljenje NBS da, po potrebi, nepristrasno interveniše u oba smera – objašnjavaju u centralnoj banci.

NBS navodi da su na jačanje dinara u 2017. i 2018. godini najviše uticali niska inflacija, smanjenje javnog duga i fiskalna konsolidacija jer su “dobri ekonomski rezultati doprineli većem prilivu deviza po različitim osnovama, poput stranih direktnih investicija i ulaganja stranih investitora u dugoročne dinarske državne obveznice”, kao i povećan priliv deviza po osnovu turizma, a u određenoj meri i rast kreditne aktivnosti banaka.

I politika može pomeriti kurs

U Eurobanci kažu da odnos ponude i tražnje na međubankarskom deviznom tržištu ne bi trebalo da prouzrokuje bitinje promene deviznog kursa do kraja godine, a i tokom sledeće godine.

– Očekuje se relativno stabilan devizni kurs – ističu u ovoj banci.

U Intezi ističu da je nezahvalno davati procene kretanja kursa, ali da će na njega uticati i razvoj političkih događaja u evro zoni, SAD i Kini.

– Što se tiče unutrašnjih faktora, uređivanjem domaće privrede i javnih finansija Vlada Srbije šalje snažan signal stabilnosti stranim investitorima i ukoliko se nastavi trend njihovog interesovanja za kupovinu dinarskih obveznica Srbije, očuva postignuta makroekonomska stabilnost i fiskalna disciplina i nastavi sprovođenje strukturnih reformi, za očekivati je da će domaća valuta zadržati relativnu stabilnost do kraja 2018. i tokom 2019. godine – rekli su u Intezi.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here