Članovi Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac jednoglasno su, u roku koji je predviđen zakonom, usvojili nacrt Odluke o budžetu opštine Gornji Milanovac za 2019. godinu.

Predsednik opštine Dejan Kovačević budžet za narednu godinu okarakterisao je kao razvojni, pre svega što su njime planirana ogromna sredstva za ulaganje u investicije.

– Želimo da se u Gornjem Milanovcu sledeće godine uradi najviše kapitalnih investicija, pre svega onih kada je reč o infrastrukturi, ali i svih ostalih projekata. U prethodnom periodu sam najavljivao, a sada već krećemo i sa realizacijom rekonstrukcije Opšte bolnice, rekonstrukcijom Druge osnovne škole, nove kotlarnice na biomasu i gas, očekujemo završetak vodovoda Rudnik, a krećemo i sa gradnjom pristupne saobraćajnice. Takođe, završavamo i projekat dvorca u Takovu, radimo na sanaciji ulica i hoćemo da gradimo nove ulice.

Obrazlažući članovima Opštinskog veća nacrt Odluke o budžetu za narednu godinu, predsednik je rekao će Opština uzeti kredit na ime deficita koji je ovim nacrtom predviđen u iznosu od 300 miliona dinara, a sve u cilju poboljšanja putne infrastrukture.

– Puno smo razgovarali na koji način možemo da poboljšamo putnu infrastrukturu, prevashodno u gradu, jer imamo već dosta ulica koje su oštećene u prethodnom periodu. Dosta se ulagalo u sela, a grad je uvek negde ostajao po strani. Nama je cilj da sve gradske ulice budu adekvatne današnjem dobu i da budu renovirane. Mi smo već dali predlog ulica koje će se raditi, a radiće se mnogo više od toga. U slučaju ulice Nikole Lunjevice, Opština i Ministarstvo privrede ovaj posao finansiraju sa po 50% sredstava.

Kovačević je takođe najavio da će građani imati priliku da svojim predlozima utiču i pomognu kada je reč o radovima u infrastrukturi.

– Novina je da će na sajtu opštine Gornji Milanovac biti aktivna i dostupna aplikacija na kojoj će građani moći da ocenjuju projekte koji su predloženi i da dodaju neke projekte za koje oni misle da bi trebali da budu kapitalni za naredni period. Očekujemo predloge građana, da vidimo koje su to ulice koje bi prema njihovom mišljenju trebalo da budu rekonstruisane, izgrađene ili potpuno sanirane.

On je dodao da će lokalna vlast sve predloge građana uzeti u razmatranje kada se bude donosio konačan budžet za 2019. godinu.

Članovi Opštinskog veća na današnjem zasedanju usvojili su i predlog Pravilnika o bližem određivanju uslova i potrebnoj dokumentaciji radi ostvarivanja prava na jednokratnu pomoć i ovo je prvi dokument ovakve vrste prema kome će se odlučivati o ovakvoj vrsti pomoći. Predsednik Kovačević je rekao da saradnja između prethodnog direktora Centra za socijalni rad i lokalne samouprave nije bila na visokom nivou.

– Sve te odluke koje su bile na Centru za socijalni rad bile su isključivo u nadležnosti direktora. Novi direktor, gospodin Jevtović, je u saradnji sa stručnim službama Opštinske uprave pripremio ovaj Pravilnik kako bi bio javan, transparentan i dostupan svima.

Osnovni cilj i razlog za usvajanje jednog ovakvog dokumenta prema Kovačevićevim rečima, jeste da sve bude transparentno i da javnost uvek bude obaveštena gde svaki dinar iz budžeta opštine Gornji Milanovac odlazi.

Na sednici Opštinskog veća usvojen je i predlog Rešenja o odobravanju rezervacije parking mesta na opštim parkiralištima u Gornjem Milanovcu, a usvojen je Zapisnik Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda i napada pasa lutalica.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here