Korisnik penzije i novčane naknade može da ovlasti punomoćnika da u njegovo ime prima novac. Punomoćje mora biti overeno i od 1. oktobra ove godine važi do njegovog opoziva, ako korisnik tako želi, odnosno do dana smrti korisnika. Propisi nalažu da ono mora da se overi kod javnog beležnika odnosno notara i u Fondu, a postoji mogućnost i kod drugog nadležnog organa.

foto: Promo

Svi penzioneri u Srbiji, prema važećim propisima, ukoliko imaju prebivalište u Srbiji, mogu da biraju način na koji će im Fond PIO isplaćivati penziju. To može biti isplata na tekući račun, na kućnu adresu, preko šaltera isporučne pošte, na račun ustanove u koju je korisnik smešten ili preko punomoćnika.

Za one koji žive van naše države Fond omogućava isplatu čekova na devizni račun. I ovaj način isplate se može promeniti u toku korišćenja prava, ukoliko korisnik, odnosno primalac za to podnese zahtev.

– Odnedavno postoje promene u zakonu koje se odnose na ovaj način isplate – kažu u PIO. – U prethodnoj verziji zakona korisnik je mogao da ovlasti drugu osobu da u njegovo ime prima penziju i novčanu naknadu, a ovlašćenje je važilo najduže 12 meseci od dana njegovog izdavanja. Ono je moglo da se produži, a u tom slučaju obaveza korisnika je bila da do 30 dana pre isteka roka važenja dostavi Fondu novo ovlašćenje, odnosno ono kojim se produžava postojeće.

Po starim pravilima, kada penzioneri ne bi jednom godišnje na vreme dostavili papir kojim potvrđuju da će neko umesto njih podizati čekove, dolazilo je do privremenog obustavljanja isplate, što je usložnjavalo posao. To znači da su morali da se prate rokovi za isticanje važenja punomoćja, obustavljala se isplata i donosila rešenja o obustavi, a zatim i o ponovnom uspostavljanju isplate. Sada su propisi po ovom pitanju bolje uređeni.

MOŽE SE OPOZVATI

Važeće punomoćje korisnik može u svakom trenutku opozvati, a u tom slučaju ima obavezu da dostavi Fondu izjavu o opozivu, kao i da se izjasni o daljem načinu isplate – kažu u Fondu. – Ukoliko se korisnik ne izjasni o daljem načinu isplate, Fond će, prema podacima kojima raspolaže, isplatu vršiti na kućnu adresu korisnika, na teritoriji Srbije.

Ukoliko se dogodi da penzioner nema adresu u Srbiji isplata će privremeno biti obustavljena.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here