Za četvrtak, 22. novembar 2018. godine, sazvana je 25. sednica Skupštine grada Čačka. Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

1. Predlog odluke o verifikaciji mandata novoizabranog odbornika
2. Predlog odluke o dodeli Decembarske nagrade grada Čačka za 2018. godinu
3. Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2018. godine do 30.09.2018. godine
4. a) Izveštaj o radu Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za 2017/2018. godinu
b) Predlog odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za radnu 2018/2019. godinu
5. a) Izveštaj o radu Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak za 2017/2018. godinu
b) Predlog odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak za radnu 2018/2019. godinu
6. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Centra za stručno usavršavanje Čačak
7. a) Predlog odluke o izmeni Odluke o osnivanju Ustanove za kulturno- obrazovnu delatnost „Kosta Novaković“ Čačak
b) Predlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Ustanove za kulturno- obrazovnu delatnost „Kosta Novaković“ Čačak
8. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Komunalac“ Čačak broj 107/2a od 29. oktobra 2018. godine
9. Predlog rešenja o davanju MZ Trnava na korišćenje zgrade izgrađene na kp. br. 868 KO Trnava
10. Predlog rešenja o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom priključnog toplovoda na daljinski sistem grejanja zgrade MUP-a i zgrade lokalnih sudova u Čačku
11. Predlog rešenja o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom parkinga u industrijskoj zoni u Preljini
12. Predlog rešenja o prenosu prava korišćenja kontejnerske gasne kotlarnice sagrađene na kp.br. 288/1 KO Čačak
13. Predlog odluke o nagrađivanju protivgradnih strelaca sa teritorije grada Čačka u 2018. godini
14. Predlog rešenja o imenovanju direktora JKP „Moravac“ Mrčajevci
15. Predlozi za razrešenje i izbor pojedinih članova radnih tela Skupštine
16. Predlozi Komisije za kadrove i mandatno imunitetska pitanja
17. Predlog odluke o proglašenju Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Trbušani
18. Predlog izmena Akcionog plana zapošljavanja grada Čačka za 2018. godinu
19. Predlog plana detaljne regulacije za infrastrukturni koridor – državni put IA reda oznake a2 (763) Beograd-Obrenovac-Lajkovac-Ljig-Gornji Milanovac-Preljina-Čačak-Požega, sa pratećim sadržajima i sadržajima u funkciji autoputa za deonicu od ulaza iz opštine Gornji Milanovac na teritoriju grada Čačka do Preljine
20. Predlog odluke o održavanju čistoće i komunalnom redu
21. Predlog programa o izmenama Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije grada Čačka za 2018. godinu
22. Predlog programa organizovanja taksi prevoza za period 2018.-2023. godina
23. Odbornička pitanja i odgovori

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here