Ova mera trebalo bi da navede trgovce da izdaju račune, da smanje broj lažnih akcija, da se ne dešava da je jedna cena na rafu, druga na kasi…

Ilustracija, foto: Thinkstock

U Zakon o inspekcijskom postupku, koji je danas stigao u Skupštinu, uvodi se mogućnost prikrivene kupovine koja će omogućiti inspektorima da inkognito uđu među rafove i pazare kao tajni kupci.

Ovaj metod inspekcijskog rada zastupljen je u svetu, ali se kod nas do sada nije primenjivao.

– Prikrivena kupovina se koristi u slučaju osnovane sumnje da lice obavlja delatnost kao neregistrovani subjekat, ili da ne izdaje račun, ako se na drugi način ne mogu obezbediti potrebni dokazi ili bi to bilo značajno otežano – stoji u Predlogu zakona koji je pod hitnom postupku stigao pred Skupštinu.

Prikrivena kupovina se obavlja bez prethodnog obaveštavanja trgovca ili ugostitelja i bez predočavanja službene legitimacije i naloga.

– U sklopu prikrivene kupovine, inspektor je ovlašćen da putem neposrednog opažanja prikuplja dokaze i podatke korisne za utvrđivanje činjeničnog stanja – stoji u Predlogu zakona.

Tek po obavljenoj kupovini, on se predstavlja i vadi službenu legitimaciju i nalog za inspekcijski nadzor.

Ova mera trebalo bi da natera trgovce da počnu redovno da izdaju fiskalne račune, ali i da ne dozvole sebi više “greške” poput lažnih akcija, jedne cene na rafu, druge na kasi i ostalih prevara i obmana na koje svakodnevno nailazimo tokom kupovine.

Novine koje Zakon o inspekcijskom nadozru donosi su između ostalog, uvođenje mešovitog inspekcijskog nadzora u preduzećima i davanje firmama mogućnosti da priznaju prekršaje, što omogućava blaže sankcije. Firme će moći same da se jave inspektoru i kažu da su napravile prekršaj.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here