U okviru programa postavljanja podzemnih kontejnera na teritoriji grada, u skladu sa realizaijom Programa Poslovanja za 2018. godinu, Javno komunalno preduzeće “Komunalac” postavilo je jedanaest novih posuda, kapaceiteta od 3 – 5 m3 na pet lokacija u gradu i to:

  • Železnička (ispred “Socijalnog”) dva podzemna kontejnera,
  • Skadarsaka (ispred Halk – banke ) tri podzemna kontejnera,
  • Veselina Milekića (Veliki park) dva podzemna kontejnera
  • Kralja Petra Prvog ( ispred “Instituta”) dva podzemna kontejnera
  • Svetozara Markovića (preko puta škole Filip Filipović) dva podzemna kontejnera.

Podzemni kontejneri su postavljeni na lokacijama u paru (ispred Halkbanke tri) i namenjeni su za odlaganje mokrog i suvog otpada, što je jasno obeleženo odgovarajućim nalepnicama.

Prednost podzemnih kontejnera u odnosu na klasične posude za odlaganje smeća je višestruka. Pored toga što zauzima manje prostora, posuda kapaciteta 3m3 menja tri klasična kontejnera od 1,1 m3, pražnjenje ovih posuda je mnogo lakše i brže, ne oseća se neprijatan miris i smanjena je mogućnost paljenja otpada u kontejneru.

Postavljanjem podzemnih kontejnera na ovim lokacijama zamenjeno je preko 20 klasičnih posuda od 1,1 m3, za odlaganje mokrog otpada (kućno smeće), a svaka lokacija je snabdevena i posudom za odlaganje suvog otada.

Iz JKP “Komunalac” podsećaju i apeluju na korisnike usluga da je veoma važno na pravilan način koristiti posude za smeće:

  • da slože kartonsku ambalažu pre ubacivanja u kontejner,
  • da ne parkiraju vozila ispred kontejnera, naročito u jutarnjim časovima, kada se vrši pražnjenje posuda,
  • da ne ostavljaju kabasti otpad i kese isred kontejenra.

– Napominjemo da je strogo zabranjeno ubacivanje žara u kontejnere, jer se paljenjem tela podzemnog kontejnera ugrožava zdravlje ljudi i objekti u okolini a pravi velika materijalna šteta.

Potrebno je znati da su podzemni kontejneri ispred Halkbanke pod stalnim videonadzorom, a da se isto planira i na ostalim lokacijama

JKP “Komunalac” planira dalju zamenu klasičnih posuda za odlaganje smeća podzemnim kontejnerima i time trajno poboljša kvalitet vršenja usluge.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here