Nijedna banka u Srbiji više ne naplaćuje “ležarinu” na čekove. Većina besmislenih i nepotrebnih naknada je u proteklih nekoliko meseci ukinuta, iako i dalje postoje visoke provizije na pojedine bankarske usluge, kao i one niže na usluge koje su donedavno bile besplatne. Nove zakonske izmene primorale su banke da ove troškove ipak svedu na razumnu meru, a očekuje se da bi bankari već od iduće nedelje mogli da razmatraju njihovo dodatno snižavanje, kako bi od 17. marta iduće godine, na objavljenim podacima na internet stranici Narodne banke Srbije – bili što konkurentniji.

Naime, najkasnije u ponedeljak biće poznato koje će naknade NBS da objavljuje na svojoj internet stranici – pregledno i uporedivo po svim bankama. Taj dan je krajnji rok do kada NBS treba da objavi propise koji će omogućiti javnu objavu od 10 do 20 najvažnijih bankarskih provizija. Od onih uobičajenih, pa do onih najskupljih.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama stupio je na snagu 16. juna 2018, ali će njegove odredbe početi da se primenjuju od 17. marta iduće godine, kako bi banke imale dovoljno vremena da usaglase svoje poslovanje sa novim zakonskim odredbama. Ovim zakonom je, između ostalog, predviđeno da NBS propisuje listu reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom za koje korisnici plaćaju naknade, a koje nudi najmanje jedna banka, odnosno pružalac platnih usluga u Srbiji. Da bi to bilo moguće, propisano je da NBS donese podzakonske akte, među kojima je i takozvana Lista reprezentativnih usluga.

– NBS će, kao i uvek, u predviđenom roku, najkasnije 17. decembra 2018, doneti propise za sprovođenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama. Nakon donošenja, podzakonska akta će biti objavljena i na zvaničnoj internet prezentaciji NBS, u delu – Propisi – rečeno je “Novostima” u NBS.

Još nije poznato koje će se bankarske naknade naći na ovoj listi. U proteklom periodu, kako su istakli u centralnoj banci, analizirana je evropska pravna praksa u toj oblasti.

– NBS je na osnovu sprovedene detaljne analize podataka o uslugama povezanim s platnim računom, uzimajući u obzir usluge koje korisnici najčešće koriste u vezi s platnim računom, kao i usluge koje korisnike platnih usluga izlažu najvećem trošku, izradila inicijalnu verziju nacrta podzakonskog akta kojim će se utvrditi lista reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom – objašnjavaju u NBS. – Pre pripreme finalne verzije pomenutog akta, NBS je sredinom novembra nacrt tog akta uputila pružaocima platnih usluga, i zainteresovane strane imale su priliku da NBS dostave svoje sugestije i komentare, nakon čega je pripremljena konačna verzija ovog akta, koji će takođe biti donet najkasnije u skladu sa zakonom utvrđenim rokom. Tada će kao prilog Odluke o utvrđivanju liste reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom biti objavljena i sama Lista reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom.

Kriterijumi kojima se NBS rukovodila prilikom izrade Liste reprezentativnih usluga su učestalost korišćenja usluge i iznos troškova kojima su izloženi korisnici date usluge. Takođe, više neće biti moguće da se provizija za istu uslugu naziva različito, u zavisnosti od banke.

– Donošenjem podzakonskih akata predviđenih ovim zakonom doprineće se većoj transparentnosti pri iskazivanju naknada za platne usluge i standardizaciji termina koje koriste pružaoci platnih usluga pri oglašavanju svojih usluga – ističu u NBS. – To će doprineti i da korisnik brzo i jednostavno uporedi ponudu različitih pružalaca platnih usluga.

NADOMEŠTANjE

Banke su ovog leta pojedine usluge poskupile i za 50 odsto. Bez obzira što to nijedna nije javno priznala – zbog pada prihoda od kamata za cele tri milijarde dinara u 2017. godini na nivou sektora, bankari su podizanjem provizija nadomeštali taj gubitak. Iako su pojedine naknade ukinule, banke su počele da zaračunavaju procente na ono što do sada nisu – podizanje novca na sopstvenim bankomatima, naknade na elektronsko bankarstvo…

BESPLATNI IZVODI

Od 17. marta iduće godine banke će, pored već postojeće obaveze dostavljanja mesečnih izvoda, imati obavezu da korisnika izveštavaju i o svim naplaćenim naknadama za platne usluge u toku godine – zbirno, tako da će korisnici platnih usluga imati uvid u to koliko novca godišnje ukupno izdvajaju za plaćanje pojedinih naknada za platne usluge.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here