Saopštenje JKP “Komunalac”

Preventivno delovanje i sankcionisanje neodgovrnih pojedinaca je ključni faktor u edukaciji korisnika usluga i uvođenja reda u sistem komunalne infrastrukture iz domena odlaganja, iznošenja, transporta i deponovanja smeća.

JKP “Komunalac” se u cilju podizanja kvaliteta usluge opredelilo za postavljanje niza podzemnih kontejnera na teritoriji šireg centra grada, reciklažnih platoa na teritoriji prigradskih mesnih zajednica kao i sabirnih mesta na seoskom području, za odlaganje smeća u posude određenog kapaciteta.

Kako se vremenom, delovanjem neodgovornih pojedinaca dešava da se neadekvatnim korišćenjem posuda za odlaganje smeća ugrožava imovina i otežava proces rada (ubacivanjem žara u posude, ostavljanjem građevinskog šuta i kabastog otpada u kontejnere za kućno smeće, stvaranje divljih deponija… i sl.), ukazala se potreba za preventivno delovanje u sprečavanju i otkrivanju takvih počinioca.

Postavljanjem video nadzora na mestima za odlaganje smeća kao jedan od vidova obezbeđenja nesmetanog funkcionisanja mesta za odlaganje smeća.

Rezultat dobre saradnje Komunalne policije i JKP “Komunalac” Čačak se ogleda u jednom od niza otkrivenih i sankcionisanih nesavesnih korisnika usluga.

Naime u periodu pred kraj novemba – početak decembra 2018. godine sistemom video nadzora, postavljenim od strane Komunalne policije, na sabirnom mestu u Prijevoru otkriven je počinilac koji je odložio građevinski i komunalni kabasti otpad u posudu koja nije predviđena za tu vrstu otpada.

Daljim postupkom, a na osnovu foto i video materijala podneta je prijava, a odgovorno lice je kažnjeno iznosom od 30.000 dinara.

Kao još jedan primer dobre saradnje navodimo da su radnici službe „Zoohigijene“, po pozivu građana 7. decembra u Košutnjaku uklonili leš psa, koga je nakon uginuća vlasnik stavio u veliku crnu torbu i ostavio na javnoj površini.

Ekipa naše službe je ustanovila da pas ima čip i podatke o vlasniku prosledila Komunalnoj policiji.

Na osnovu Odluke o održavanju čistoće i komunalnom redu Komunalna policija je vlasniku napisala prekršajni nalog i on je na osnovu toga platio kaznu u iznosu od 10.000 dinara.

Sigurni smo da će i ubuduće ovakva saradnja rezultirati značajno manjim brojem neodgornog i neadekvatnog ponašanja, a svakako se zahvaljujemo kolegama iz Komunalne policije Čačka na efikasnosti i brzom reagovanju.

1 KOMENTAR

Leave a Reply to Milena Odustani od odgovora

Please enter your comment!
Please enter your name here