Radionica „Digitalizacija poslovanja – uvođenje eRačuna“ koja polaznike obučava za samostalno upravljanje procesima izrade, slanja, primanja i obrade elektronskih računa (eRačuna) u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i novom Zakonu o Računovodstvu.

Edukacija je teorijska gde će se polaznici u potpunosti obučiti za samostalno upravljanje procesima razmene eRačuna – registraciju u sistemu informacijskog posrednika, izradu baze primaoca eRačuna, slanje i primanje eRačuna, potpisivanje, odobravanje, knjiženje i arhiviranje eRačuna u eArhivi kao i pretraživanje eArhive.

Vreme održavanja edukacije: 21.02.2019., 09:00 – 13:00h
Mesto održavanja edukacijeHotel Beograd, Čačak
Cena10.000,00 + PDV 

Edukacijska radionica „Digitalizacija poslovanja – uvođenje eRačuna“ polaznike obučava
za samostalno upravljanje procesima izrade, slanja, primanja i obrade elektronskih
računa (eRačuna) u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj
identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju.
Edukacija je teorijska gde će se polaznici u potpunosti obučiti za samostalno
upravljanje procesima razmene eRačuna – registraciju u sistemu informacijskog
posrednika, izradu baze primaoca eRačuna, slanje i primanje eRačuna, potpisivanje,
odobravanje, knjiženje i arhiviranje eRačuna u eArhivi kao i pretraživanje eArhive.
Šta je elektronski račun i zašto postaje vodeća komponenta digitalizacije poslovnih
procesa
Elektronski račun ili eRačun predstavlja najrašireniju elektronsku ispravu u svetu i zbog
toga mu pripada centralna uloga u razvoju elektronskog poslovanja tj. digitalne
ekonomije uopšteno. eRačun je račun izdat, poslat i primljen u strukturiranom
elektronskom formatu koji omogućava njegovu automatsku obradu.
Polaznici edukacije kroz praktični deo predavanja naučiće primiti i knjigovodstveno
obraditi eRačun.
Benefiti uvođenja elektronskog fakturisanja u poslovanje
Za izdavaoca eRačuna prednost su smanjeni administrativni troškovi pripreme, pisanja
i kovertiranja računa, eliminiše se trošak poštarine, brža je dostava računa uz potvrdu
dostave računa, a finalno se eRačun arhivira u sigurnu elektronsku arhivu. Prednost za
primaoce eRačuna je brzina primanja i obrade računa pri čemu se gotovo u potpunosti
elimiše mogućnost ljudske greške, osigurava se brže plaćanje i visoki stepen
automatizacije procesa razmene računa. Kako stoji i u samom Zakonu o elektronskom
dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom
poslovanju, elektronski dokument je jednak papirnom računu. Elektronskom
dokumentu ne može se osporiti punovažnost, dokazna snaga, kao ni pisana forma
samo zato što je u elektronskom obliku.
Digitalizacija poslovanja – uvođenje
eRačuna
Uvođenjem elektronskog fakturisanja u poslovanje, ubrzavaju se i automatiziraju
poslovni procesi, smanjuju troškovi poslovanja, ostvaruju značajne uštede pa se
potencijalno stvara veći profit u poslovanju, kako u poslovnom sektoru tako i u državnoj
upravi.
Skladištenje eRačuna u sigurnu i kontrolisanu elektronsku arhivu
eArhiva korisniku mora osigurati sigurno, automatsko čuvanje dokumenta prema
propisanim zakonskim rokovima, razvrstavanje i pretragu dokumenta po unapred
određenim parametrima, ograničen pristup neovlašćenim osobama. Polaznici
edukacije kroz praktični primer će naučiti kako organizirati, pretraživati i zaštititi
eArhivu za čuvanje eRačuna i pratećih isprava kao i drugih elektronskih dokumenata.
Interno upravljanje eRačunima – digitalizacija poslovnih procesa
U kompanijama gde postupak primanja ili slanja računa zahteva učestvovanje više
osoba zbog potpisivanja ili overavanja računa, navedeni procesi u slučaju eRačuna
sprovode se digitalnim putem kroz sistem za upravljanje elektronskim (digitalnim)
dokumentima (DMS). Upravo zato govorimo o eRačunu kao pokretaču digitalizacije
poslovanja, budući da uvođenjem eRačuna digitaliziujemo i druge procese vezane uz
razmenu i obradu računa. Prilikom izbora informacijskog posrednika, važno je obratiti
pažnju na mogućnost pružanja povezanih usluga slanja i primanja eRačuna, čuvanja u
eArhivi i upravljanje procesima kroz DMS. Po završetku edukacije, polazanici će biti
osposobljeni za samostalno upravljanje procesima potpisivanja, odobravanja eRačuna,
kao i pratećih isprava kroz sistem za upravljanje poslovnim eDokumentima (DMS).
Edukacijska radionica „Digitalizacija poslovanja – uvođenje eRačuna“ polaznike obučava
za samostalno upravljanje procesima izrade, slanja, primanja i obrade elektronskih
računa (eRačuna) u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj
identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju.
Edukacija je teorijska gde će se polaznici u potpunosti obučiti za samostalno
upravljanje procesima razmene eRačuna – registraciju u sistemu informacijskog
posrednika, izradu baze primaoca eRačuna, slanje i primanje eRačuna, potpisivanje,
odobravanje, knjiženje i arhiviranje eRačuna u eArhivi kao i pretraživanje eArhive.
Šta je elektronski račun i zašto postaje vodeća komponenta digitalizacije poslovnih
procesa
Elektronski račun ili eRačun predstavlja najrašireniju elektronsku ispravu u svetu i zbog
toga mu pripada centralna uloga u razvoju elektronskog poslovanja tj. digitalne
ekonomije uopšteno. eRačun je račun izdat, poslat i primljen u strukturiranom
elektronskom formatu koji omogućava njegovu automatsku obradu.
Polaznici edukacije kroz praktični deo predavanja naučiće primiti i knjigovodstveno
obraditi eRačun.
Benefiti uvođenja elektronskog fakturisanja u poslovanje
Za izdavaoca eRačuna prednost su smanjeni administrativni troškovi pripreme, pisanja
i kovertiranja računa, eliminiše se trošak poštarine, brža je dostava računa uz potvrdu
dostave računa, a finalno se eRačun arhivira u sigurnu elektronsku arhivu. Prednost za
primaoce eRačuna je brzina primanja i obrade računa pri čemu se gotovo u potpunosti
elimiše mogućnost ljudske greške, osigurava se brže plaćanje i visoki stepen
automatizacije procesa razmene računa. Kako stoji i u samom Zakonu o elektronskom
dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom
poslovanju, elektronski dokument je jednak papirnom računu. Elektronskom
dokumentu ne može se osporiti punovažnost, dokazna snaga, kao ni pisana forma
samo zato što je u elektronskom obliku.
Uvođenjem elektronskog fakturisanja u poslovanje, ubrzavaju se i automatiziraju
poslovni procesi, smanjuju troškovi poslovanja, ostvaruju značajne uštede pa se
potencijalno stvara veći profit u poslovanju, kako u poslovnom sektoru tako i u državnoj
upravi.
Skladištenje eRačuna u sigurnu i kontrolisanu elektronsku arhivu
eArhiva korisniku mora osigurati sigurno, automatsko čuvanje dokumenta prema
propisanim zakonskim rokovima, razvrstavanje i pretragu dokumenta po unapred
određenim parametrima, ograničen pristup neovlašćenim osobama. Polaznici
edukacije kroz praktični primer će naučiti kako organizirati, pretraživati i zaštititi
eArhivu za čuvanje eRačuna i pratećih isprava kao i drugih elektronskih dokumenata.
Interno upravljanje eRačunima – digitalizacija poslovnih procesa
U kompanijama gde postupak primanja ili slanja računa zahteva učestvovanje više
osoba zbog potpisivanja ili overavanja računa, navedeni procesi u slučaju eRačuna
sprovode se digitalnim putem kroz sistem za upravljanje elektronskim (digitalnim)
dokumentima (DMS). Upravo zato govorimo o eRačunu kao pokretaču digitalizacije
poslovanja, budući da uvođenjem eRačuna digitaliziujemo i druge procese vezane uz
razmenu i obradu računa. Prilikom izbora informacijskog posrednika, važno je obratiti
pažnju na mogućnost pružanja povezanih usluga slanja i primanja eRačuna, čuvanja u
eArhivi i upravljanje procesima kroz DMS. Po završetku edukacije, polazanici će biti
osposobljeni za samostalno upravljanje procesima potpisivanja, odobravanja eRačuna,
kao i pratećih isprava kroz sistem za upravljanje poslovnim eDokumentima (DMS).

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here