Kompanija Docloop doo – Servis Moj-eRačun će 21.februara u Hotelu Beograd u Čačku održati stručnu edukacijsku radionicu na temu „Digitalizacija poslovanja – uvođenje eRačuna u skladu sa GDPRom“, a svi učesnici će dobiti potvrde o stručnoj osposobljenosti za uvođenje eRačuna u poslovanje.

U svetu digitalne ekonomije jasno je da se vođenje poslovne evidencije mora digitalizovati, a ova edukacija je idealan način da se zaposleni obuče i pripreme za samostalno upravljanje procesima izrade, slanja, primanja i obrade elektronskih računa (eRačuna) u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i novom Zakonu o računovodstvu.
Niži troškovi, efikasnije poslovanje, automatizacija procesa i minimizacija grešaka su samo neke od prednosti elektronskog poslovanja.
Međutim, pre prelaska na digitalno poslovanje, bitno je zakonski uskladiti izradu i slanje elektronskih računa i drugih računovodstvenih isprava, regulisati elektronsku pisarnicu i arhivu kao i bezbednosti podataka koji se razmenjuju elektronskim putem i šta svaki zaposleni koji učestvuje u ovom procesu mora znati o informacionoj bezbednosti! Stoga je ova edukacija idealna prilika da se zaposleni obuče i pripreme za obavljenje tih poslova.

Bitne teme edukacije:
• Šta je elektronski račun i zašto postaje vodeća komponenta digitalizacije poslovnih procesa?
• Kako zakonski uskladiti izradu i slanje elektronskih i drugih računovodstvenih isprava?
• Kako samostalno kreirati eRačun?
• Kako prepoznati ispravan sertifikovan eRačun?
• Interno upravljanje elektronskim računima: na koji način postupamo sa ulaznim, a na koji sa izlaznim elektronskim računima?
• Zašto je važna elektronska pisarnica i kako funkcioniše elektronska arhiva?
• Koje su novine u pogledu elektronskog poslovanja u zemljama okruženja?
• Zašto je bitno pitanje bezbednosti podataka koji se razmenjuju elektronskim putem i šta svaki zaposleni koji učestvuje u ovom procesu mora znati o informacionoj bezbednosti?
• Koje novine donosi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti za elektronsko poslovanje?
• Šta čini podatke o ličnosti?

Prijavite se na vreme!

Svi polaznici nakon edukacije dobijaju potvrdu o stručnoj osposobljenosti za uvođenje eRačuna u poslovanje, kao i prateći nastavni materijal.

Za više informacija o edukaciji pozovite 066 8103056 ili pošaljite upit na docloop.office@moj-eracun.rs

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here