Vlada Srbije donela je Uredbu o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih vozila koja imaju isključivo električni pogon, kao i vozila koja uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem pokreće i električni pogon (hibridni pogon).
Pod vozilima se podrazumevaju: mopedi, tricikli, četvorocikli, putnička vozila, teretna vozila i tako dalje.
Pravo na subvencionisanu kupovinu vozila imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica. Izuzeti su oni koji su ostvarili pravo na subvencionisanu nabavku putničkih vozila za potrebe obnove voznog parka taksi prevoza kao javnog prevoza.
Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju subvencionisane kupovine vozila u 2020. godini, obezbeđena su u iznosu od 120.000.000 dinara.

Subvencionisana kupovina vozila sprovodi se isplatom na ime:

– učešća za namenski kredit za kupovinu novog vozila;
– učešća za finansijski lizing za kupovinu novog vozila;
– plaćanja dela kupoprodajne cene novog vozila.
Zahtev za subvencionisanu kupovinu novog vozila u skladu sa ovom uredbom podnosi se Ministarstvu zaštite životne sredine isključivo preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj koverti, poštom.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here