U skladu sa okolnostima izazvanim širenjem virusa COVID-19 na teritoriji Republike Srbije, u uslovima vanrednog stanja, Fakultet tehničkih nauka u Čačku realizuje nastavu u skladu sa odlukama i preporukama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Univerziteta u Kragujevcu. Poštujući slogan “Budimo odgovorni prema sebi i prema drugima” rad sa studentima umesto u učionici, nastavljen je 16. marta elektronskim putem, a nastavnici i asistenti  prilagodili  su nastavne sadržaje načinu rada na daljinu, jer prioritet je zdravlje i bezbednost studenata, zaposlenih i budućih studenata.

S obzirom da je FTN prvi fakultet u Srbiji koji je pre 10  godina u okviru evropskog Tempus projekta akreditovao master  studije za elektronsko  učenje čiji su kreatori bile prof. dr  Danijela Milošević i prof. dr Radojka Krneta, resursi fakulteta u tehničkom i kadrovskom smislu u potpunosti mogu da odgovore na zahteve elektronskog učenja.

I nastavnici i studenti su u svojim kućama, nastava je po utvrđenom rasporedu sa ostvarivanjem  neposrednog elektronskog kontakta na relaciji nastavnik-student, tako da postoji uvid koliko studenata pohađa čas. Nastavnici i asistenti kažu da je  odgovornost studenata na visokom nivou i da skoro da nema izostajanja sa časova.

Takođe, materijali i potrebne  instrukcije za predavanja i vežbe sa potrebnim uputstvima i objašnjenjima studentima su  uvek dostupni preko sistema za elektronsko učenje jer se nastavni materijali uredno ažuriraju.

Nas na fakultetu je svakako  interesovalo i mišljenje studenata o ovom načinu rada.
Studenti kažu da je nastava odlično organizovana i da su predavanja na visokom nivou. Uz pohvale koje upućuju, pojedini studenti navode da je nastava jednostavna za praćenje a tu su i njihovi predlozi koji se odnose na realizaciju konkretnih udaljenih ekperimenata jer jedan deo eksperimenata na daljinu se realizuje.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here